Finja Betong tar emot förnyat certifikat för ISO 14001

Publicerad 2024-06-14

Finja Betong tar emot förnyat certifikat för ISO 14001

Finja Betong har erhållit förnyat certifikat för ISO 14001:2015 som är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem.

Certifikatet godkänns av en extern part, som regelbundet granskar att företaget arbetar med miljöfrågorna enligt de krav som ingår i standarden. För att ett företag ska bli certifierat krävs bland annat att ledningssystemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet och att det beskrivs och underhålls löpande.

Vi erhåller vårt certifikat efter att ha granskats och godkänts av RISE, Research Institutes of Sweden. Miljöledningssystemet utgör ett verktyg som ska underlätta arbetet i organisationen och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

Finja Betong tar emot förnyat certifikat för ISO 14001