Finja Betong revolutionerar igen – lanserar mur- och putsbruk med inbyggd kolsänka

Publicerad 2023-01-24

Finja Betong revolutionerar igen – lanserar mur- och putsbruk med inbyggd kolsänka

I höstas skedde ett stort genombrott på Finja Betong då företaget lanserade ett murblock med inbyggd kolsänka i form av biokol. Nu är det dags för nästa produkt, ett torrbruk, inom ramen för det omfattande hållbarhetsprojektet. Det nya mur- och putsbruket, Mur- & Putsbruk B ECO, har i likhet med blocket försetts med en permanent kolsänka som varar under hela produktens livslängd.

Möjliggör ett hållbart byggande
Bakom torrbruket som nu lanseras ligger ett av Finja Betongs storsäljande kombinationsbruk vid namn KC Mur- & Putsbruk B. Den nytillkomna produkten, vilken kan användas till såväl murning som putsning, har fått tillägget ECO och benämns således Mur- & Putsbruk B ECO.

Att välja det nya bruket framför dess föregångare innebär en sänkning på minst 75 procent av GWP*, Global Warming Potential, vilket bidrar till en minskad växthuseffekt. Den markanta sänkningen beror på biokolets förmåga att lagra kolatomer som motverkar stigande koldioxidhalter i atmosfären.

– Med våra nya ECO-varianter ökar möjligheten att påverka det egna klimatavtrycket och vi är oerhört stolta över att, förutom murblocket, nu kunna erbjuda ett mur- och putsbruk med livslång kolsänka i form av biokol. Vi jobbar givetvis för att produkterna ska komma till användning på så många byggen som möjligt och därmed hindra överflödig koldioxid från att nå atmosfären, säger Magnus Andersson, vice VD på Finja Betong.

  Klimatpositivt och underhållsfritt med murat och putsat
  Precis som Murblock Bas ECO ingår denna produkt med inbyggd kolsänka i företagets gröna ECO-linje, vars klimatpositiva byggprodukter klimatkompenseras via ett brasilianskt biogasprojekt certifierat av Gold Standard.

  Med det nya kombinationsbruket är Finja Betong ett steg närmare en fullständigt klimatpositiv byggnad och produkten bidrar till att göra den murade och putsade konstruktionen än mer attraktiv. Utöver alla dess fördelar som brandsäker, energismart och fuktsäker blir det pålitliga murverket nu hållbart ur ännu en aspekt.

  Arbetet har gjorts tillsammans med företaget Biokolprodukter. Utvecklingen har möjliggjorts med stöd från innovationsprogrammet BioInnovation – en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

  * Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

  Finja Betong revolutionerar igen – lanserar mur- och putsbruk med inbyggd kolsänka
  Mur- & Putsbruk B ECO 1
  Mur- & Putsbruk B ECO 2
  Mur- & Putsbruk B ECO 3