Finja Betong introducerar puts- och murbruk med inbyggd kolsänka

Publicerad 2023-03-07

Finja Betong introducerar puts- och murbruk med inbyggd kolsänka

På Finja Betong går utvecklingen ständigt framåt och företagets senaste klimatsatsning, ett omfattande projekt med inbyggda kolsänkor, utökas nu med ett torrbruk. Den unika produktserien kompletteras med Puts- & Murbruk C ECO, ett praktiskt kombinationsbruk med lagrad biokol.

En hållbar trio
Med det nya puts- och murbruket erbjuds nu byggprodukter med inbyggda kolsänkor som tillsammans täcker in en mängd användningsområden när det kommer till att mura och putsa. Såväl blocket som bruken kan med fördel användas när en murad och putsad byggnad ska göras än mer attraktiv ur klimatsynpunkt. De ingår dessutom i företagets gröna ECO-linje, vars produkter klimatkompenseras via ett brasilianskt biogasprojekt certifierat av Gold Standard.

– Detta är verkligen en unik satsning och vi är stolta över att ha kommit i mål med ett andra torrbruk som innebär en sänkning på minst 75 procent av Global Warming Potential* (GWP), jämfört med sin föregångare. Nu finns tre skilda produkter med inbyggd kolsänka i vårt sortiment, säger Magnus Andersson, vice vd på Finja Betong.

Livslångt bidrag
Att välja byggmaterial med inbyggd kolsänka, oavsett om det är murblock, torrbruk eller både och, signalerar långsiktighet och ett ansvarstagande som sträcker sig långt förbi projektets slutdatum. Kolsänkorna är nämligen aktiva under produkternas totala livslängd och förhindrar kontinuerligt ny koldioxid från att bildas och därmed också från att nå atmosfären.

Att ett murat och putsat hus, eller byggnad av annat slag, innebär en rad ekonomiska, praktiska och trygga fördelar är vida känt. Materialen är till exempel energismarta, underhållsfria, brand- och fuktsäkra samt vackra med stor valfrihet vad gäller färg och struktur. Till alla dessa förmåner adderas nu möjligheten att i större utsträckning än tidigare påverka det egna klimatavtrycket och bidra till en minskad växthuseffekt.

Arbetet har gjorts tillsammans med företaget Biokolprodukter. Utvecklingen har möjliggjorts med stöd från innovationsprogrammet BioInnovation – en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

* Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

Finja Betong introducerar puts- och murbruk med inbyggd kolsänka
Puts- & Murbruk C ECO 1
Puts- & Murbruk C ECO 2
Puts- & Murbruk C ECO 3