Finja Betong inspirerar till att mura och putsa drömhuset

Publicerad 2020-03-03

Finja Betong fortsätter att utveckla informativt och lättillgängligt material som inspirerar till hur man kan bygga med möjligheternas material samt hur företagets produkter används. Nu presenteras ett nytt projekt; bygg ett murat och putsat drömhus. Fördelarna med att mura och putsa sitt boende är många. Ett stenhus står i generationer, kräver minimalt med underhåll och är både brandsäkert och fuktsäkert. Därtill också energisnålt och klimatsmart under dess långa livslängd.

På projektsidan på finja.se finns flera exempel på drömhus i olika stilar, tips och råd samt fördelar och argument. Det ges inspiration som tar husägare och entreprenör steg för steg igenom hela byggprocessen. Företaget har tagit fram ​rörliga arbetsanvisningar i 3D som visar hur man gjuter en grund, murar väggar, putsar fasaden och husets insida. Filmerna visar på ett inspirerande och tekniskt sätt precis hur man går till väga och hur de olika materialen används. Till huset finns också ritningar.

Hållbart, klimatsmart och energisnålt

Tack var de positiva egenskaperna i byggmaterialet får man ett hållbart stenhus utifrån både miljösynpunkt och ägarperspektiv. Byggnadsmaterialet är icke-organiskt och kan varken brinna eller mögla, samtidigt som det har värmelagrande egenskaper vilket ger ett jämnt inomhusklimat året om med låg uppvärmningskostnad. Murblocken och putsen ger en beständig och stabil konstruktion som kräver minimalt med underhåll under sin långa livslängd. Att lättklinkerblock även går att återanvända för att göra nya block är mycket bra ur ett miljöperspektiv.

– Att mura och putsa sin bostad är ett hållbart och tryggt val. Tack vare materialets positiva egenskaper hoppas vi kunna väcka intresset och få fler att se fördelarna med en murad och putsad konstruktion. Argumenten för en murad och putsad byggnad är många och frågan är väl egentligen om vi har råd att inte mura våra hus? säger Bengt Widstrand, VD på Finja Betong.

Fler kompletta byggprojekt på finja.se

Projektet är ett av flera som Finja Betong lanserat på sin hemsida under det senaste året. Materialet är lättillgängligt, överskådligt och informativt. Utöver det murade huset finns även rörliga arbetsanvisningar för badrumsrenovering samt ett murat och putsat dubbelgarage. För garage, friggebod, attefallshus och fritidshus finns även ritningar och komplett materiallista med varje projekts ingående produkter. Satsningen på dessa kompletta murade och putsade projekt är ett led i att visa på de många positiva fördelar, både ur ett ekonomiskt men framförallt sett till livslängd, som en murad stomme och en putsad fasad har.

Fördelarna med murat & putsat byggande

 

  • Fuktsäkert – Den icke-organiska lättklinkern står emot fukt, svampangrepp och mögelsporer.
  • Klimatsmart – En murad byggnad har genom sitt livscykelperspektiv låg miljöpåverkan och byggmaterialet går att återvinna vid rivning eller ombyggnad.
  • Ljudisolerande – En tung stomme stänger ute ovälkomna ljud utifrån och isolerar ljud mellan våningar inomhus.
  • Brandsäkert – Lättklinker och puts är icke-organiska material och brinner alltså inte.
  • Hållbart – Murade och putsade byggnader är nästan helt underhållsfria och håller flera generationer.
  • Energisnålt – Den murade stommen lagrar värme under varma dagar och släpper ifrån sig värme kalla dagar. 
Mura och putsa ditt drömhus 1
Mura och putsa ditt drömhus 2
Murat och putsat - bygg hållbart för framtiden