Finja Betong har fortsatt sina stora investeringar 2022, för att driva på hållbarhetsarbetet

Publicerad 2023-04-13

Finja Betong har fortsatt sina stora investeringar 2022, för att driva på hållbarhetsarbetet

Nu presenterar Finja Betong sin hållbarhetsrapport för 2022 där företaget har fortsatt arbetet för ett hållbart byggande.

Ett av de stora genombrotten under året är lanseringen av den första produkten i serien med inbyggd kolsänka, i form av biokol. Produkten i fråga, Murblock Bas ECO, har upp till 50 % lägre GWP* (Global Warming Potential). Dess permanenta kolsänka varar hela produktens livstid, på minst 100 år, tack vare att kolatomerna förhindras att reagera med syre och därmed ombildas till koldioxid. Under 2023 har Finja Betong släppt fler produkter i biokolsserien som även ingår i företagets klimatpositiva ECO-linje.

För att enkelt beräkna sitt klimatavtryck har företaget lanserat en koldioxidberäknare till alla produkter i ECO-linjen. Verktyget räknar ut hur mycket koldioxid som sparas genom att välja en produkt i ECO-linjen jämfört med dess motsvarighet i det ordinarie sortimentet.

Under 2022 togs Finja Betongs nya torrbruksanläggning i Hässleholm i drift där företaget kan fortsätta arbetet med att ersätta naturgrus med krossballast i produkterna. En stor investering gjord för att värna de, för grundvattnet, viktiga rullstensåsarna.

– Med våra investeringar, både i den unika biokolserien och vår nya anläggning, gör vi insatser för ett än mer hållbart byggande. Visioner och mål i all ära, men hos oss är det handling som gäller, säger Gull-Britt Jonasson, VD på Finja Betong.

  Under året har Finja Betong optimerat plastanvändningen vilket resulterat i att förbrukningen av pallembal­leringsplast reducerats med 15%. Utöver det har 6 nya produkter fått ny förpackning i form av plastsäck. Plastsäckarna är slitstarka, fuktsäkra och 100% återvinningsbara samt fördubblar hållbarheten på produkten.

  Det arbetas kontinuerligt med att minska mängden avfall och under 2022 har 52 % av vårt avfall gått att återvinna som materialåtervinning. 47 % har gått till energiå­tervinning. Enbart 0,78 % har lagts på deponi. Detta ger god klimatnytta och bidrar med mins­kat CO2e-utsläpp om 227 ton.

  Ytterligare en viktig insats är att Finja Betong minskat koldioxidutsläppet med 7 % per kilometer för levererade beställningar. Dessutom har företaget sedan 2007 sparat fler än 68 000 avfallscontainers, vilket motsvarar över 3 200 ton koldioxid, via byggbranschens retursystem för byggpallar.

  Inom Finja finns ett långsiktigt hållbarhetsarbete vilket omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Finja följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact.

  Läs gärna hållbarhetsrapporten i sin helhet på finja.se.

  * Avser modul A1-A3 (ISO14025:2010) samt indikator GWP-total (EN 15804+A2). För livscykelanalyser daterade före 2022 används indikator GWP (EN 15804+A1).

  Finja Betong har fortsatt sina stora investeringar 2022, för att driva på hållbarhetsarbetet
  Finja Hallbarhetsrapport