Finja Betong erbjuder ett grönare val med klimatpositiva byggprodukter

Publicerad 2020-08-17

Idag lanseras ett första steg i Finja Betongs satsning på ett klimatpositivt byggande. Företaget kommer inom kort att introducera en ny grön ECO-linje där man erbjuder klimatpositiva byggprodukter till Attefallshus, villor, förskolor och andra byggnader. Den gröna ECO-linjen innebär att ingående produkter, som lanseras över tid, har en sänkt CO2-belastning samt är klimatpositiva. Med detta ges möjlighet för medvetna kunder att aktivt göra ett ännu mer hållbart val av byggmaterial.

Företagets målsättning är att med produkterna i den gröna linjen minska CO2-belastningen med 50% på 3 år. Detta i sin tur innebär att en murad och putsad byggnad kan uppföras med ett halverat CO2-avtryck med ECO-produkterna som Finja Betong erbjuder.

Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja. Företaget arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkan och därmed sitt klimatavtryck. Som ett led i det långsiktiga miljöarbetet har företaget utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda sina kunder klimatpositiva byggprodukter.

Färdplanen består av tre steg. Första steget är en analys av produkternas miljöpåverkan, nästa steg är att ta fram åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det tredje steget i färdplanen är att klimatkompensera för den del där företagets egna åtgärder inte räcker fullt ut.

– Vår målsättning är att halvera vår klimatpåverkan på ingående produkter i det klimatpositiva stenhuset på tre års tid. Genom att först och främst minska vårt eget CO2-avtryck samt även klimatkompensera kan vi nu erbjuda våra kunder ett grönare val av byggprodukter tack vare vår gröna ECO-linje, säger Bengt Widstrand, VD Finja Betong.

Finja Betong värnar om en hållbar framtid där fokus är på beständiga materialval med lång livslängd och med så låg miljöpåverkan som möjligt. Till hösten släpper företaget de första produkterna i den gröna ECO-linjen.

……………………………

Finja Betong fokuserar på murat och putsat byggande och är en rikstäckande leverantör av byggmaterial. Produktutbudet är omfattande och konceptlösningar erbjuds inom allt från block, torrbruk, golvavjämning, fix och fog, fasadputssystem, cellplast och grundelement. All vår tillverkning är närproducerad då vi har produktionsanläggningar på flera platser i Sverige.

Klimatpositiva byggprodukter från Finja Betong