Finja Betong breddar sitt torrbrukssortiment med Fin- och Grovbetong Bas

Publicerad 2023-06-27

Finja Betong breddar sitt torrbrukssortiment med Fin- och Grovbetong Bas

Finja Betong, som under många år tillhandahållit ett av marknadens främsta torrbrukssortiment, breddar sitt produktutbud för gjutning ytterligare. Med nya Finbetong Bas och Grovbetong Bas erbjuds nu torrbruk speciellt framtagna för enklare gjutningsarbeten och gör det själv-projekt. De båda varianterna gör det möjligt att välja betong utifrån vad det är som faktiskt ska gjutas samt vilken skikttjocklek som önskas.

Var produkt på sin plats

Mängden cement som ingår i en viss sorts betong står i relation till produktens hållfasthet och med de nya basbetongerna ökar valfriheten och möjligheten att anpassa produktvalet utifrån varje enskilt gjutningstillfälle. Genom att erbjuda enklare varianter av betong vill företaget förmedla att byggprodukter, likt många andra varor, ska väljas med omsorg för att på bästa sätt matcha det aktuella ändamålet.

– Både Finbetong Bas och Grovbetong Bas är frostbeständiga betongprodukter för gjutningsarbeten som inte kräver hög tryckhållfasthet, som exempelvis plintar, pelare och enklare fundament. I Finjas övriga sortiment återfinns produkter med högre prestanda, men företaget vill med satsningen stärka budskapet ”rätt betong på rätt plats”, säger Magnus Andersson vice vd på Finja Betong.

Ett långsiktigt val

Att välja att gjuta och använda sig av betong som byggnadsmaterial är ett klokt och långsiktigt val. Det är både hållbart, starkt och lätt att hantera. Hos Finja Betong finns en lång tradition av torrbruksproduktion och företaget tillhandahåller betong för gjutning av de allra minsta tingen till krävande fast- och undergjutningar. I sortimentet finns numera även två ECO-varianter.

Finja Betong breddar sitt torrbrukssortiment med Fin- och Grovbetong Bas
Grovbetong Bas
Finbetong Bas
Fin- och Grovbetong Bas