EPS-Betong på hög höjd

Publicerad 2016-08-31

När klassiska Vasateatern i Stockholm skulle renoveras och få nytt yttertak, tillika innegård, var det Finjas EPS-Betong Varm som spelade huvudrollen. Taket behövde tilläggsisoleras och det önskades ett uppfyllnadsmaterial med minsta möjliga vikt som underlag för taktäckningen.

Valet föll på EPS-Betong Varm då den är extra lätt och högisolerande samt enkel att applicera eftersom den är både dammreducerad och pumpbar. Det sistnämnda var så klart nödvändigt då det var på teaterns tak arbetet utfördes.

På marken stod vår EPS-anpassade pump, S70, med vars hjälp det pumpades drygt 13 pallar betong i timmen via en 80 meter lång slang längs fasaden. Pumpningen pågick under två dagar innan vi levererade golvavjämning till nästkommande skift med en av våra pumpbilar.

Samtliga parter var nöjda med produkterna och det slutliga resultatet. Arbetet satte dock prov på logistik och vi fick möjlighet att visa att vi även behärskar detta. Till den centrala byggarbetsplatsen kunde endast ett begränsat antal pallar köras åt gången, något vi löste med ett buffertlager strax utanför stan. Motsvarande logistik krävdes för att frakta bort tomma säckar.

Pumpning EPS