Björn bygger bo, attefall – Avsnitt 2 Putsat och klart

Publicerad 2017-05-23

Arbetet med det praktiska och vackra attefallshuset fortsätter. I förra avsnittet fick vi följa Björns arbete med grundsättning och murning och det har nu blivit dags att färdigställa komplementbostaden, som i detta fall är tänkt att fungera som gäststuga. Björn guidar som vanligt tittaren på ett tilltalande och pedagogiskt sätt och går igenom både grundning, nätning och putsning.

– Förarbetet, det vill säga grundning och nätning, är lika betydelsefullt inför putsningen av ett attefallshus som det är vid större väggytor. Att använda sig av ett grundningsbruk är viktigt och har ett flertal fördelar, bland annat ökar det vidhäftningen och bidrar till en tätare fasad, säger Björn Christiernsson.

Fasadarbetet beskrivs tydligt och filmen är instruerande och underhållande på samma gång. Dessutom innehåller den tips på vad som höjer ditt attefallshus ytterligare ett snäpp och gör det till hemmets populäraste plats.

– Björn bygger bo – attefall är ännu ett lyckat byggprojekt och vi uppskattar vårt samarbete med Björn och hur vi tillsammans förmedlar kunskap och bidrar till ett ökat intresse för murat och putsat byggande. Att skapa ett eget attefallshus på tomten är fullt möjligt och med filmerna vill vi väcka lusten att göra just detta, säger Veronica Jensen på Finja.

Avsnitt 2 – Putsat och klart
Attefallshuset på Björns tomt blir klart och vägen dit är både intressant och lärorik att följa. I detta avsnitt grundas, nätas och putsas huset för att sedan färdigställas.

Avsnitt 1 – Gjutning och murning
Ett tryggt och hållbart attefallshus börjar med grunden. I detta avsnitt förklarar Björn valet av plats, märker ut ytterväggarna, ägnar sig åt markjobb samt grundsättning.

För pressinformation kontakta även:
Björn Christiernsson, 070-146 6343

Björns attefall 5
Björns attefall 6
Björns attefall 4