Betongimpregnering är här

Publicerad 2018-04-16

Betongimpregnering är här

Vårt sortiment förbättras ständigt och vår senaste produktnyhet hör hemma i kategorin Byggkemi och benämns Betongimpregnering. Produkten bidrar till en starkare och mer smutsavvisande yta samtidigt som vatteninträngning och risk för påväxt av alger och mossa minskar.

Betongimpregnering är givetvis avsedd för betonggolv men fungerar lika bra till marksten, takpannor och tegelfasader. Den är diffusionsöppen och finns att tillgå i 5-litersdunk, alternativt 1-litersflaska.

Betongimpregnering är här
Betongimpregnering