Böcker om murat och putsat byggande

Publicerad 2016-10-12

En ny utgåva av boken Undvik misstag i murat och putsat byggande är här. Boken beskriver ett antal återkommande misstag i dagens murade och putsade byggande som utgör typfall. Läsaren ges också råd för att kunna undvika dessa och utforma konstruktionen rätt från början.

Utöver denna bok finns nu äntligen handboken om dimensionering av murverk enligt Eurokod 6 tillgänglig. Båda böckerna ingår i kategorin konstruktion och stomme och finns att beställa i Svensk Byggtjänsts bokhandel.

Bok murat och putsat
Bok murat och putsat