Årets leverantörspartner

Publicerad 2017-01-26

Det står nu klart att vi kom på första plats i XL-BYGGPARTNERS interna leverantörsbedömning, vilken genomfördes i december. Resultatet grundar sig på en digital enkätundersökning besvarad av medarbetare från samtliga anläggningar. 30 leverantörer ingick i undersökningen och motiveringen till den högsta placeringen lyder följande.

”Tack vare ett utomordentligt bra samarbete med hög leveranssäkerhet, förstklassiga produkter samt ett omfattande proaktivt samarbete med gemensamma säljinsatser erhölls det bästa resultatet”.

Att vi placerade oss på första plats är så klart jätteroligt och ett bevis på att vårt seriösa och långsiktiga relationsskapande arbete fungerar och uppskattas. Precis som XL-BYGGPARTNER värnar vi om hela kedjan leverantör, byggmaterialhandel och byggföretag.

Årets leverantörspartner