Äntligen kommer plastsäcken

Publicerad 2016-01-28

Nu dröjer det inte länge till våra största torrbruksprodukter finns tillgängliga i plastsäck. I februari kommer vi att påbörja övergången från papper till plast och först ut i ny förpackning blir Bascement som får artikelnummer 54015.

Bascement ersätter vår nuvarande produkt Cement med artikelnummer 54005. Bytet, som påbörjas i februari, kommer att ske successivt efterhand som befintligt lager av Cement i papperssäck tar slut. Den nya produkten i plast kommer att se ut som på bilden intill och ha samma användningsområde samt hållfasthet och reaktivitet som utgående produkt.

Under våren kommer vi att påbörja leveranser av Grovbetong, Finbetong, Murbruk B, Puts- & Murbruk C, KC Putsbruk B samt Fiberputs B i plastsäck. Även dessa produkter kommer att få nya förpackningar efterhand som befintligt lager av aktuella papperssäckar tar slut. Artikelnumren förblir dock oförändrade.

Fler möjligheter
De nya säckarna är fuktsäkra, det vill säga de tål regn, kan transporteras öppet och förvaras utomhus. De är även slitstarka och tål tuffare hantering. Tack vare det täta materialet förlängs dessutom lagringstiden och säckarna förblir rena längre samtidigt som risken för läckage minskar.

De nya säckarna är också bättre för miljön då plast är enklare att återvinna och släpper ut mindre mängd koldioxid vid tillverkning.