​Högsäsong för grundgjutning med Finja Betongs grunder

Publicerad 2020-06-24

Finja Betong tillverkar grundelement för alla typer av byggen och tillbyggen, så som villa, garage, industribyggnad, skolor eller kontor och för olika markförhållanden. Grundelementen har en vacker och färdig yta av borstad fiberbetong som inte behöver efterbehandlas.

Via sina återförsäljare levererar Finja grundelement till byggarbetsplatser runt om i Sverige. Vår och sommar är högsäsong och just nu gjuts det grunder med företagets produkter för fullt i hela landet. Några exempel på detta är två stora projekt i södra Sverige.

I Anderslöv byggs en multifunktionell byggnad som bland annat inrymmer vårdcentral, vårdboende och förskola. Hit har Finja Betong levererat både L- och I-element. Finjas L-element har en vacker borstad fiberbetong på ytan och används vid nyproduktion av alltifrån villor och kontor till industribyggnader. L-formen gör att grundelementen är enkla att montera.

Ett annat av projekt finns i Ystad där tre huskroppar uppförs om sammanlagt 87 lägenheter. Hit har Finja Betong levererat I-element till husens grund. Finjas I-element lämpar sig väl vid nyproduktion och tilläggsisolering av grunder. Ytskiktet består av en 7-10 mm tjock fiberförstärkt betong. Grunden monteras mot en stödjande glesform.

Bostäderna i Ystad ingår i den nyutvecklade Trädgårdsstaden. Stadsdelen kommer bli en grönskande del av Ystad där höga krav ställs på miljö och klimat. För detta ändamål är Finja Betongs välisolerade grundelement ett bra val.

– Vi ser att det är hög efterfrågan på välisolerade grunder och dessa båda projekt är två exempel på nybyggnationer där man tar vara på våra grundelements många goda egenskaper. Via våra professionella återförsäljare levererar vi våra kompletta grundsystem till byggarbetsplatser runt om i Sverige och fortsätter göra så under hela sommaren, säger Finja Betongs VD Bengt Widstrand.

Högsäsong för grundgjutning 4
Högsäsong för grundgjutning 2
Högsäsong för grundgjutning 3
Högsäsong för grundgjutning 1