Region 6

Regionsäljare


Gusten Johansson 1.jpg

Gusten Johansson
Tfn: 010-455 21 58
SMS: 070-346 66 12
gusten.johansson@finja.se

 

Specialister


Golvavjämning
Kim Roth 1.jpg

Kim Roth
Tfn: 010-455 21 38
SMS: 070-603 75 50
kim.roth@finja.se

 

Fasad
Daniel Bondesson 1.jpg

Daniel Bondesson
Tfn: 010-455 23 93
SMS: 072-555 04 66
daniel.bondesson@finja.se

 

Cellplast
Anders Johansson 1.jpg

Anders Johansson
Tfn: 010-455 21 85
Fax: 010-455 23 92
anders.johansson@finja.se

 

Fix & fog
Kim Roth 1.jpg

Kim Roth
Tfn: 010-455 21 38
SMS: 076-822 56 59
kim.roth@finja.se