Hur underhålls putsade och målade fasader?

  • När fasaden är smutsig eller har fått algpåväxt är rengöring lämpligt. Använd vatten och ett rengöringsmedel avsett för ändamålet.

    Applicera rengöringsmedlet enligt tillverkarens anvisningar och skölj noga med mycket vatten. Prova på en mindre yta först för att se resultatet. Användes högtryckstvätt skall detta göras med stor försiktighet. Vi avråder från att ha självklättrande växter som vildvin och liknande på fasaden.

    Om fasaden i framtiden skall omfärgas bör kontakt tas med sakkunnig för val av lämpligt material och lämplig behandlingsmetod.