Mura utomhustrappan av murblock

Låt dina gäster mötas av en välkomnande och snygg entrétrappa byggd av murblock. Trappan ger ett gott första intryck av ditt hem och metoden är enkel. Med hjälp av block som finns i olika format kan du variera trappans storlek och form och utforma den precis som du önskar. Här beskriver vi en enkel entrétrappa i tre plan.

DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Murblock Bas 150
11152060
st.
st.
Finbetong 25 kg
5511005
st.
Behov: 8 lpm.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
lpm.

Verktyg

Mäthink 9 l
539706
st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Lättmurad trappa

Låt dina gäster mötas av en välkomnande och snygg entrétrappa byggd av murblock. Trappan ger ett gott första intryck av ditt hem och metoden är enkel. Med hjälp av block som finns i olika format kan du variera trappans storlek och form och utforma den precis som du önskar. Här beskriver vi en enkel entrétrappa i tre plan.

Trappan byggs med 6 x 3 block i nedersta skiftet och 3 block på höjden. Trappans totalmått blir ca 1800 x 450 x 1200 mm.

Förbered grunden

Gräv bort all matjord och rulla ut geoduk i gropen. Fyll upp med dränerande bärlager av sättsand till ca 100 mm under marknivå och packa väl med vibroplatta. Blanda Finbetong enligt ­anvisningarna på förpackningen. Lägg ut ett 25–30 mm tjockt lager. Lägg på ett armeringsnät och därefter ytterligare 25–30 mm Finbetong.

Mura trappan

Börja med att stapla upp hela trappan provisoriskt och känn efter om du vill kapa vissa block för att få en annan steglängd. Kapa blocken innan du börjar mura.

Lägg därefter första skiftet med stående Murblock Bas 190. Blocken ska sticka upp ca 150 mm över marknivån. Börja med hörnblocken och väg av höjden. Trappans plan och steg ska luta utåt ca 1:50 (20 mm/m) för att underlätta vattenavrinningen.

Andra och tredje skiftet byggs med liggande Murblock Bas 150. Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen. Armera med två tvärgående bistål i varje skift och lägg på bruk ­efterhand. Fogens tjocklek ska vara ca 10 mm och inget bruk läggs i de vertikala fogarna.

Färdigställ trappan

Spika eller skruva fast brädor likt en ram runt de horisontella ytorna ca 20–25 mm över blockkanterna. Kontrollera lutningen för att underlätta vattenavrinningen.

Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen och lägg bruket i ramarna. Dra av med en rätskiva.

Slamma och putsa ett 10 mm tjockt skikt på övriga ytor med Cementbruk A.

Vad inspirerar dig?

Bygg en stor inbjudande trappa som ger plats för en bänk, eller en vinklad trappa om det passar ditt hus bäst. Du kan också bygga en mur vid ena eller båda sidorna om trappan.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tips!

Vill du ha räcke? Kontrollera med räckesleverantören hur infästningar ska göras innan du påbörjar arbetet med trappan.

Tips!

Få goda råd om murning och putsning i anvisningarna Hjälp vid murning och Hjälp vid putsning som finns på Finjas hemsida.

Tänk på att...

Att använda Finja Reparationsbetong om trappan ska halkbekämpas med salt.