Gjut en altan i betong för sköna kvällar

En skön sommarkväll är det härligt att sitta ute på en altan. Nu kan du bygga den själv med hjälp av vår DIY-beskrivning. En gjuten altan är stabil och beständig. Den ger rika möjligheter till påbyggnad av murar och väggar. Med värmekabel i golvet får du snöfritt på altanen och den är förberedd för eventuell påbyggnad av uterum. Beskrivningen avser en altan som är under 15 kvm (4500 x 3300 mm, 14,85 kvm). Det finns möjlighet att på altanen, utan bygglov, uppföra ett uterum som tillbyggnad på huset, men kontrollera med din kommun före uppförande.

DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Förberedelser mark

Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 300 mm under slutlig marknivå. Om marken består av lera eller finmaterial rulla ut geoduk som täcker hela altanens yta. Är marken torr och fast behövs ingen duk.

Förbered grunden

Sätt ut profiler och spänn murarsnöre i linje med altanens ytterkant och i höjd med det färdiga golvet. Mät långsidorna samt korsmät diagonalt för att säkerställa att hörnen är vinkelräta.

Lägg ut minst 150 mm makadam. Packa med vibratorplatta och väg av ytan med avvägningsinstrument till dess ytan är 300 mm under murarsnöret. Lägg eventuellt ut tomrör för el.

Lägg Finja L-element

Sätt ut Finja L-elementen. Börja med hörnelementen och därefter de raka delarna. Justera med vattenpass och säkerställ att ytterkanten går i linje med murarsnöret. Mät ut och kapa till mindre delar med hjälp av vinkelslip eller fogsvans.

Förankra elementen i varandra med en Finja Fixeringskil per skarv i ovankant mellan varje element samt en spikplåt per skarv för att sammanfoga elementens bottenskivor.

Lägg Finja Isolerskivor


Lägg ut det första lagret Finja Isolerskivor. Kapa skivorna vid behov. Lägg därefter på ett lager isolerskivor som sträcker sig 150 mm in över elementen. Lägg lagren så att skarvarna förskjuts mellan skikten. Sammanfoga de båda lagren med Finja Plastspik, ca 5 st. per kvm.

Armeringsdistanser

Placera ut Finja Armeringsdistanser för två parallella armeringsjärn i kantbalken, 1 st. per 600 mm för varje armeringsjärn. Montera armeringsjärnen i armeringsdistanserna. Vid skarvning överlappas järnen med 500 mm. Böj armeringsjärnen i hörnen.

Placera ut ca 3 st. armeringsdistanser per kvm till armeringsnäten och lägg ut dessa över hela ytan, släpp 50 mm från elementens insidor. Överlappa armeringsnäten med 300 mm. Naja ihop med najtång och najtråd.

Om ni önskar golvvärmen så monteras golvvärmekabel enligt tillverkarens anvisning. Fyll upp med makadam på elementens utsidor till 2/3 av dess höjd.

Gjut grunden

Börja med att fylla kantbalken med betong till halva höjden och vibrera med vibratorstav.

Fyll därefter upp hela grunden till elementens ovankant. Packa och vibrera betongen, helst med en stavvibrator. Låt härda två till fyra timmar.

Efterarbete

Skura ytan med skurbräda och glätta därefter med ett stålsvärd utifrån och in mot mitten.

Vattna hela betongytan och täck med plastfolie. Eftervattna 2–3 gånger under kommande fem dygn. Låt slutligen betongen härda i ytterligare två dygn.

Slutligen

Koppla in golvvärmekabeln och bygg färdigt din altan med murar eller staket om du så önskar. Golvvärmen kopplas på enligt tillverkaren anvisning och när betongen har härdat minst 28 dagar.

Placera sen ut trädgårdsmöblerna på er nya altan och njut.

Tips!

Lägg tomrör för el i grunden och förbered för belysning av ett uterum.