Bygg soptunneskydd i betong

Ge sopkärlen ett dekorativt och avskärmat gömställe som skyddar mot både insyn och vind. Finja beskriver hur du själv kan mura och putsa en skyddande vägg som förvarar sopkärlen på ett prydligt sätt. Väggen putsas så att den blir underhållsfri under många år framöver. I beskrivningen används Finja Murblock Fördel ECO, ett block som ger en stadig vägg samtidigt som det är extra lätt i både lyft och montering.

Verktyg för produktval och mängdberäkning

DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Murbruk B 25 kg
5530205
st
st.
st.
st
Fasadnät 1000 mm, 25 m/rulle
9221000
Det behövs 10 meter till denna GDS:en En rulle innehåller totalt 25 meter,
st

Verktyg

Mäthink 9 l
539706
st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Förbered grunden

Avlägsna ett jordlager som mäter cirka 1500 mm x 3000 mm och är 400 mm djupt. Rulla ut geoduk i gropen för att hindra ogräs från att växa upp. Duken kan med fördel placeras omlott för att täcka grunden. Fyll gropen med ett 100 mm lager av bergkross. Packa med en vibroplatta. Jämna av och kontrollera att den är vågrät med ett vattenpass.

Lägg sulformsblocken kant i kant med varandra, strax innanför kanterna på den avjämnade grunden. Överkant på sulformsblocken ska ligga ca 100 mm under marknivå. Såga urtag i långsidornas ändblock för anslutning till kortsidorna. Stäng de öppna ändarna på långsidornas ändblock med formbrädor.

Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Fyll blocken med Grovbetong och lägg ner 2 st. stående och parallella Bistål Bi40 i betongen. Överlappa bistålen 300 mm i skarvarna.
Stöt försiktigt i betongen med en stav för att minska luftbubblorna.

Mura väggarna

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med mursleven på sulformsblocken och mura upp ett skikt Murblock Fördel ECO. Fogens tjocklek ska vara ca 10 mm och inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Det första skiktet av murblock ska delvis vara nergrävt i grunden och läggas ovanpå den fortfarande blöta betongen i sulformsblocken. Se fler skisser i arbetsbeskrivningen som kan laddas ner från Gör det själv-projektet.

Armera det första skiktet av murblock med bistål. Böj till bistålet så att det passar spåren i murblocken och placera det parallellt, enligt skissen till höger. Bistål ska även läggas i det näst sista murblocksskiktet.

För en extra stabil konstruktion kan blocken fyllas med betong. Det går också bra att fylla upp med sand.

Putsa väggarna

Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen. Med kalkkvasten slammas ett 1–2 mm tjock lager av cementbruket på vägg-arnas in- och utsidor. När cementbruket torkat ska putsnät fästas på väggsidorna. Använd Finja Nätfäste Universal och varmförzinkad spik.

Slå på ett 10 mm tjockt skikt med Cementbruk A efter att grundningsbruket ”vittorkat” under minst ett dygn. Putsa väggarnas in- och utsidor och gör en övergång, ca 45°, mellan sulformsblock och murblock, så att eventuellt vatten rinner av och markplattorna inte ligger direkt mot murblocken.

Färdigställ gömstället

Fyll upp gropen med ett bärlager, exempelvis det urgrävda underlaget. Toppa den sista biten med 50 mm bergkross eller sättsand innan plattor läggs på plats med Fogsand i skarvar och fogar.

Vad inspirerar dig?

Murkrönet är ett extra väderskydd och ger väggen en speciell inramning. Det finns olika alternativ till murkrön t.ex. plåt som på bilderna. Lägg till ett skift och dölj sopkärlen ännu bättre.

Du får extra glädje av väggen om det också finns plats för källsortering av t.ex. glas och metall.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tips!

Bygg ihop väggen med en befintlig trädgårdsmur för ett enhetligt utseende i trädgården.

Tips!

Få goda råd om murning och putsning i arbetsanvisningar Hjälp vid murning och Hjälp vid putsning som finns på Finjas hemsida.