Bygg ett hållbart stall i betong

Ge din häst det perfekta hemmet, ett nybyggt stall i modernt material försett med en praktisk och effektiv inredning. Stallet är anpassat för tre boxar och en sadelkammare med måtten 6890 x 9460 mm. men kan utökas och ge plats åt fler hästar. I ett nytt och lättarbetat stall trivs både djur och mänskor och den murade och putsade konstruktionen gör det dessutom brandsäkert, okänsligt för fukt och nästintill underhållsfritt.

I beskrivningen specificeras inte grus, makadam, dränering och yttre detaljer som är beroende av tomtens utseende och egenskaper utan avser främst betongarbete, gjutning och murning. Fönster, dörrar och tak behandlas mer övergripande och material som inte ingår i husets stomme, som till exempel installations- och inredningsdetaljer, specificeras inte i beskrivningen.

Att bygga ett stall kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver tillvägagångssättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till grund för såväl eget byggande som för ett uppdrag till en byggentreprenör.

Inom parentes anges det ökade materialbehovet till ett stall på 6890 x 11800 mm.

DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Murblock Fördel ECO 150
11152066
(Beräknat på 36 kvm innervägg enligt ritning)
st.
Murbruk B 25 kg
5530205
(+7 säckar)
st.
Spikplåt 56x105 mm
690300
(+2 st.)
st.
st.
lpm.
st.
st.
Armeringsdistans 40/50 mm
690045
(+20 st.)
st.
Plastspik 180 mm
690218
(+31 st.)
st.
Finbetong 25 kg
5511005
(+2 säckar)
st.
Puts- & Murbruk C 25 kg
5540305
(+10 säckar)
st.
Murblock Bas Passblock 150
11151060
(Beräknat på 13,7 lpm enligt ritning)
st.
U-block 190x190x590
11202064
(+4 st.)
st.
st.
st.
Fixeringskil
690400
(+2 st.)
st.
st. / innerdörr
Grundningsbruk A 25 kg
5540205
(+3 säckar)
st.
lpm.
Murblock Fördel ECO 190
11192066
(+48 st.)
st.

Verktyg

st.
st.
Mäthink 9 l
539706
st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

st.
Nockplåt
(1,2 m)
m
Råspont, 22 mm
(+10 m²)
rulle
Geoduk
(+8 m²)
Takfotsplåt
(+2,5 m)
m

Bygg ett större stall

Grundmåttet för stallet är 6890 x 9460 mm, vilket ger en total invändig yta på ca 59 m². Vill du bygga ett större stall kan du förlänga det med en eller flera ­enheter. Inom parantes anges materialbehovet till en utökning med 1180 mm.

Grund

Sätt ut profiler och spänn upp murarsnöre i höjd med det färdiga golvet. Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 400 mm under slutlig marknivå.

Rulla ut geoduk på hela byggnadens yta om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Lägg sedan ut makadam, minst 150 mm. Packa med vibratorplatta och väg av med laserpass till dess att ytan ligger 300 mm under murarsnöret.

Lägg ut VA-ledningar samt tomrör för el.

Börja i ett hörn och placera ut U-elementen. Justera dem med hjälp av vattenpass och profiltrådar samt förankra dem i varandra med fixeringskilar och en spikplåt per skarv.

Kapa bort 150 mm av ovankanten på U-elementens yttre del i portens hela bredd. Forma med en bräda som låter betongen fylla till U-elementens yttersidor. Fäst en trekantlist i brädans ovankant för att ge betongplattan en avfasad kant.

Oisolerad grundplatta

Fyll upp med makadam till ovankanten på U-elementens inre vertikala del och packa med vibratorplatta. Täck ytan av makadam med plastfolie och se till att skarvarna överlappar minst 400 mm.

Isolerad grundplatta

Fyll upp med makadam till 100 mm under ovankanten på U-elementens inre vertikala del och packa med vibratorplatta. Lägg ut isoleringsskivor på hela ytan innanför U-elementen och fixera med en spikplåt och en fixeringskil per element.

Förstärk med två parallella armeringsjärn i U-elementen. Lägg armeringsjärnen på armeringsdistanser och överlappa 500 mm. Lägg ut armeringsnät på armeringsdistanser och överlappa minst 300 mm.

Beställ färdig betong och gjut betongplattan 100 mm tjock. Vibrera med vibratorstav och drag av med rätskiva. Träskura eller stålslipa ytan.

Täck betongen med plastfolie i fem dygn. Lyft plastfolien och eftervattna några gånger under denna tid. Låt slutligen betongen härda ytterligare två dygn.

Väggar

Montera och loda in hörnstolpar som är högre än vad väggarna ska bli. På dessa fäster du murarsnöre att följa vid murningen. Fäst grundisoleringspapp mot grunden där väggarna ska ta form.

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med murslev i två strängar och placera ut det första skiftet Murblock Fördel 190 ECO. Inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Justera utifrån snöret och se till att den övre kanten på blocken är 200 mm över grunden. Ju noggrannare du är med första skiftet desto enklare blir det att mura kommande skift.

Flytta upp snöret 200 mm. Fyll murlådan med bruk och dra framåt så att två strängar bruk bildas. Mura upp nästa skift med ett halvt blocks förskjutning. Fortsätt på samma sätt upp till tio skift.

Armera med två parallella bistål (obeh.) i det första skiftet och sedan i vart tredje skift samt i översta skiftet. Klipp upp bistålen och böj dem i hörnen, se bild till höger.

Mura det elfte skiftet med Murblock Bas (Passblock) för att få den slutliga höjden att stämma överens med fönster och port.

Mura de två kommande skiften med Murblock Fördel ECO. Lägg Murbalkarna på plats över fönstrens och portens öppningar i skift tolv och lämna 200 x 200 mm stora öppningar för ventilerna i skift tretton.

Mura det sista skiftet med U-block som fylls med Finbetong och två liggande bistål (förzinkade).

Slamma väggarna invändigt i öppningarna innan karmarna monteras.

Innerväggar

Mura innerväggarna efter dina behov.
Mura innerväggarna med tretton skift Murblock Fördel 150 ECO och ett skift Passblock så att innerväggarna når samma höjd som ytterväggarna.

Loda in och fäst en bräda på ytterväggen vid sidan om innerväggen. Märk ut skiftesgången var 200 mm.

Mura på samma sätt som ytterväggarna och använd Murlåda 150 mm.

Innerväggar som byggs i samband med ytterväggar förankras med bockade bistål som muras in i de yttre väggarnas armerade skift. Vid senarelagd murning av innerväggar ska dessa förankras i de yttre genom att 6 mm armeringsdubbar borras 90 mm in i vart annat skift. Dubblängd cirka 300 mm.

Tak

Fäst en regel 34 x 95 mm som hammarband centriskt ovanpå betonggjutningen i U-blocken. Kläm en inplastad drevremsa mellan hammarband och betong.

Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med vinkelbeslag och ankarskruv enligt takstolstillverkarens anvisningar. Detta sker på båda sidor, bortsett från de två yttersta vilka endast monteras på ena sidan.

Spika råspont på hela taket och täck med underlagspapp. Fäst en trekantslist på ytterkanten av råsponten vid gavlarna och drag upp pappen på denna. Montera vindskivor och täckplåt till vindskivor.

Montera rännkrokar och fäst takfotsplåt under pappen i nederkant av taket.

Spika ströläkt från takfot till nock och därefter bärläckt och nockbräda från gavel till gavel. Avstånd mellan läkten enligt takplåtstillverkarens anvisningar.

Montera takplåt enligt tillverkarens anvisningar.

Fäst insektsnät, underlagsbrädor och takfotsbrädor mot takstolsändarna. Montera hängrännor och stuprör samt ventilgaller.

Fäst vindpapp och spikläkt på gavelspetsarna men vänta med ytterpanelen till putsningen av ytterväggarna är gjord.

Fönster och dörrar

Montera fönster och dörrar enligt leverantörens anvisningar.

Putsa

Blanda Grundningsbruk A till en vällingtjock konsistens och grunda utsidan med ett 3–4 mm tjockt lager. Använd en kalkkvast för att rugga upp ytan en aning.

När bruket har torkat fästs Fasadnät med Nätfäste Universal och varmförzinkad spik. Låt bruket ”vittorka” under minst ett dygn.

Husets insida behöver inte grundas och helnätas. Kompletteringsnäta dock vid samtliga hörn tillhörande fönster- och dörröppningar på både ut- och insida. Alla vertikala smygar nätas minst 150 mm in på väggen och minst 50 mm in mot karmen.

Blanda Puts- och Murbruk C enligt anvisningarna på förpackningen. Slå på ett 10 mm tjockt lager och putsa in- och utsida efter banor av läkt som lodas in.

Använd trälister som ger dig ett 10 mm tjockt putslager. Putsa nerifrån och upp i en sågande rörelse. När väggarna är jämna ta bort trälisterna och fyll hålen efter dem med putsbruk.

För att få raka kanter i de yttre hörnen och på kortsidorna putsas hörnen med hjälp av en rak bräda som sticker ut 10 mm från väggen. Brädan spikas fast i linje med väggen och i lod. Fäst ytterligare en lodrät trälist längre in på väggen och putsa sedan på samma sätt som ovan. Lossa därefter försiktigt brädorna och fyll bruk i hålen som har uppkommit efter spiken.

Beroende på väder, eftervattna putsen under cirka tre dagar.

Ädelputs eller ytputs och färg

För att få en vacker och underhållsfri fasad är det viktigt att arbetet med det slutliga ytskiktet sker med omsorg och noggrannhet. Välj mellan tre sorters ädelputs; stänkputs, spritputs och rivputs, eller måla den putsade väggen.

Slutligen

Fäst glespanel och därefter panel eller gipskivor mot takstolarnas undersida och inred ditt stall. Koppla in vatten och låt en behörig elektriker koppla in el.

Finja har inte möjlighet att svara på frågor gällande förändringar av utformning och dimensionering av stallet.

Vad inspirerar dig?

Ge ditt stall ett gammaldags och lantligt utseende med äldre stallfönster från ett byggåtervinningsföretag och en port du byggt själv av breda plank. Eller låt stallet ge en nutida känsla och utstråla modernitet. Med små förändringar kan du åstadkomma stora skillnader.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tänk på att...

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för information om vilka regler för bygglov som gäller för ditt stall. Om det avser plats för mer än fyra hästar måste bygget förprövas hos Länsstyrelsen enligt djurskyddslagen.

Tips!

Ersätt Murblock Fördel med Isolerblock Bas om bättre U-värde i väggarna önskas.

Tänk på att...

Det måste vara minst 5 °C under hela dygnet och ytterligare några dagar vid murnings- och putsningsarbete för att materialen ska fungera på rätt sätt.

Tips!

Passa på att bygga en mur i anslutning till stallet och skapa en skyddad plats. Kanske kan muren förbinda stallet med ett annat hus.

Tips!

Välj takbeläggning och lägg taket efter tillverkarens anvisningar. Anlita plåtslagare för inklädnad av rörgenomföringar i taket. Med solceller på taket kan stallet bli självförsörjande på el.

Tips!

Anpassa stallet till övriga byggnader på gården genom val av färg och takbeläggning.