Bygg ett enkelgarage i betong

Ett garage är ofta mycket mer än en plats för bilen. Här förvaras cyklar, trädgårdsredskap och mycket mer. Ibland tjänar det även som verkstad och rätt utformat blir garaget en stor tillgång och ett bra komplement till huset. Låter du mura och putsa garaget får du en modern och stabil konstruktion som dessutom är både brandsäker och okänslig för fukt, vilket får din bil att trivas extra bra. Att bygga ett garage kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver tillvägagångssättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till grund för såväl eget byggande som för ett uppdrag till en byggentreprenör.

Grundmåttet för detta enkelgarage är 4530 x 7690 mm, vilket ger en total invändig yta på 34,84 m². Vill du bygga ett större garage kan du lägga till en eller flera moduler. Inom parantes anges materialbehovet till en förlängning av garaget med en modul om 1180 mm.

DIY-beskrivning
Ritning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.