Bygg ett enkelgarage i betong

Ett garage är ofta mycket mer än en plats för bilen. Här förvaras cyklar, trädgårdsredskap och mycket mer. Ibland tjänar det även som verkstad och rätt utformat blir garaget en stor tillgång och ett bra komplement till huset. Låter du mura och putsa garaget får du en modern och stabil konstruktion som dessutom är både brandsäker och okänslig för fukt, vilket får din bil att trivas extra bra. Att bygga ett garage kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver tillvägagångssättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till grund för såväl eget byggande som för ett uppdrag till en byggentreprenör.

Grundmåttet för detta enkelgarage är 4530 x 7690 mm, vilket ger en total invändig yta på 34,84 m². Vill du bygga ett större garage kan du lägga till en eller flera moduler. Inom parantes anges materialbehovet till en förlängning av garaget med en modul om 1180 mm.

DIY-beskrivning
Ritning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Murbruk B 25 kg
5530205
(6 st.)
st.
Spikplåt 56x105 mm
690300
(2 st.)
Behov: 22 st
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st
st.
Behov: 208 lpm.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
lpm.
Behov: 440 st
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st
Armeringsdistans 40/50 mm
690045
(10 st.)
Behov: 95 st
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st
Plastspik 180 mm
690218
(6 st.)
Behov: 95 st
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st
Finbetong 25 kg
5511005
(2 st.)
st.
L-element S200, H300 borstad
64203062
(2 st.)
st
Puts- & Murbruk C 25 kg
5540305
(5 st.)
st.
U-block 190x190x590
11202064
(4 st.)
st.
st.
Fixeringskil
690400
(2 st.)
Behov: 22 st
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st
st.
st.
Grundningsbruk A 25 kg
5540205
(2 st.)
st.
Behov: 116 lpm.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
lpm.
Murblock Fördel ECO 190
11192066
(40 st.)
st

Verktyg

st.
st.
Mäthink 9 l
539706
st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Ultimat garage

Ett garage är ofta mycket mer än en plats för bilen. Här förvaras cyklar, trädgårdsredskap och mycket mer. Ibland tjänar det även som verkstad och rätt utformat blir garaget en stor tillgång och ett bra komplement till huset. Låter du mura och putsa garaget får du en modern och stabil konstruktion som dessutom är både brandsäker och okänslig för fukt, vilket får din bil att trivas extra bra. Att bygga ett garage kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver ­tillvägagångssättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till grund för såväl eget byggande som för ett uppdrag till en byggentreprenör.

Grundmåttet för detta enkelgarage är bredden 4530 mm x längden 7690 mm, vilket ger en total invändig yta på 34,84 m². Vill du bygga ett större garage kan du lägga till en eller flera moduler. Inom parantes anges materialbehovet till en förlängning av garaget med en modul om 1180 mm. För mängdberäkningen har en invändig takhöjd om 2300 mm använts.

Grund

Sätt ut profiler och spänn upp murarsnöre i höjd med det färdiga golvet. Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 300 mm under slutlig marknivå.

Rulla ut geoduk på hela byggnadens yta om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Är botten torr och fast behövs ingen duk. Lägg sedan ut ­makadam, minst 150 mm. Packa med vibratorplatta och väg av med laserpass till dess att ytan ligger 300 mm under murarsnöret.

Lägg ut tomrör för el- och eventuella VA-ledningar.

Placera ut L-elementen, justera dem med hjälp av vattenpass och ­profiltrådar samt förankra dem i varandra med fixeringskilar samt en spikplåt per skarv.

Kapa bort 150 mm av ovankanten på L-elementens vertikala delar i ­garageportens hela bredd. Forma med en bräda som låter betongen fylla till L-elementens yttersidor. Fäst en trekantlist i brädans ovankant för att ge betongplattan en avfasad kant.

Fyll upp med makadam till kanten av L-elementens nedre del och packa med vibratorplatta.

Lägg därefter på ett lager isoleringsskivor som sträcker sig 100 mm in över elementen. Fixera skivorna i elementen med hjälp av plastspik.

Förstärk med armeringsbyglar och armeringsjärn vid de kommande ytterväggarna. Lägg ut armeringsnät på armeringsdistanser och överlappa 400 mm.

Beställ färdig betong och gjut betongplattan 100 mm tjock. Vibrera med vibratorstav och drag av med rätskiva. Träskura eller stålslipa ytan.

Täck betongen med plastfolie i fem dygn. Lyft plastfolien och eftervattna några gånger under denna tid. Låt slutligen betongen härda ytterligare två dygn.

Ytterväggar

Montera och loda in hörnstolpar som är högre än vad väggarna ska bli. På dessa fäster du murarsnöre att följa vid murningen. Fäst grundisoleringspapp mot grunden där väggarna ska ta form.

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med murslev i två strängar och placera ut det första skiftet Murblock Fördel 190 ECO. Inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Justera utifrån snöret och se till att överkanten på blocken är 200 mm över grunden. Ju noggrannare du är med första skiftet desto enklare blir det att mura kommande skift.

Flytta upp snöret 200 mm. Fyll murlådan med bruk och dra framåt så att två strängar bruk bildas. Mura upp nästa skift med ett halvt blocks ­förskjutning. Fortsätt på samma sätt till och med tio skift. Armera med två parallella bistål i det första skiftet och sedan i vart tredje skift samt i översta skiftet. Klipp upp bistålen och böj dem i hörnen, se bild till höger.

Mura det elfte skiftet med Murblock Bas 90. Detta för att få den slutliga höjden att stämma överens med dörr och port.

Mura det sista skiftet med U-block som fylls med Finbetong och ett liggande bistål. Ovanför öppningar till fönster, dörr och port muras murbalkarna på plats.

Gavelspetsarna muras ända upp. Lägg upp hammarband och en takstol som mall och såga blocken efterhand.

Slamma väggarna invändigt i öppningarna innan karmarna monteras.

Montera garageport, förrådsdörr och fönster enligt respektive tillverkares anvisningar.

Innervägg

Bygg en innervägg och avgränsa ett rum. Förbered för innerväggen vid ­murningen av ytterväggarna. Kapa bistål i längder om 1200 mm. Klipp upp ena stången och bocka i 90 graders vinkel. Mura in bistål i ytterväggen och låt den ena delen sticka ut centriskt i innerväggen. Fäst grundisoleringspapp på betongplattan och bygg innerväggen på samma sätt som ytterväggarna.

Tak

Fäst en regel, hammarband 34 x 95 mm, med spikplugg, centriskt ovanpå betonggjutningen i U-blocken. Kläm en inplastad drevremsa mellan ­hammarband och betong.

Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med vinkelbeslag och ­ankarskruv. Detta sker på båda sidor, bortsett från de två yttersta takstolarna mot gavelmuren, vilka endast monteras på ena sidan.

Spika råspont på hela taket och täck med underlagspapp. Montera ­rännkrokar och fäst takfotsplåt under pappen i nederkant av taket.

Taket kan täckas med ytterligare ett lager papp, plåt, takpannor eller vad som passar bäst i den miljö garaget står. Montera vindskivor och vattbrädor som passar till takläggningen.

Fäst insektsnät, underlagsbrädor och takfotsbrädor mot takstolsändarna.

Puts

Blanda Grundningsbruk A till en vällingliknande konsistens och grunda med ett 3–4 mm tjockt lager. Använd en kalkkvast för att rugga upp ytan en aning.

Låt bruket vittorka minst ett dygn. ­Garagets insida behöver inte grundas och helnätas. Kompletteringsnäta dock vid samtliga hörn tillhörande fönster- och dörröppningar, på både in- och utsida. Alla smygar nätas minst 150 mm in på väggen och minst 50 mm in mot karmen.

Blanda Puts- & Murbruk C enligt anvisningarna på förpackningen. Slå på ett 10 mm tjockt lager och putsa in- och utsida, efter banor av läkt som lodas in.

Använd trälister som ger dig ett 10 mm tjockt putslager. Putsa nerifrån och upp i en sågande rörelse. Ta bort trälisterna när väggen är jämn och fyll hålen efter dem med putsbruk.

För att få raka kanter i de yttre hörnen putsas de med hjälp av en rak bräda som sticker ut 10 mm från väggen. Brädan spikas fast i linje med väggen och i lod. Fäst ytterligare en lodrät trälist längre in på väggen och putsa sedan på samma sätt som ovan. Lossa därefter försiktigt brädorna och fyll hålen som har uppkommit efter spikarna med bruk.

Eftervattna putsen i cirka tre dagar, beroende på väder.

Ädelputs eller ytputs och färg

För att få en vacker och underhållsfri fasad är det viktigt att påföra det slutliga ytskiktet med omsorg och noggrannhet. Välj mellan tre sorters ädelputs; stänkputs, spritputs och rivputs, eller måla den putsade väggen.

Slutligen

Måla snickerierna och montera hängrännor, stuprör och tillhörande beslag. Låt en behörig elektriker koppla in el.

Vad inspirerar dig?

Tänk efter vilka behov du har och bygg garaget stort nog redan från början. Med en mellanvägg i garaget kan du få ett separat rum att använda som förråd, verkstad, gäststuga eller något annat du önskar.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tänk på att...

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för information om vilka bygglovsregler som gäller för din tomt. Ritningarna på garaget kompletterade med en tomtritning där garaget är utplacerat ska bifogas bygglovsansökan tillsammans med fastighetsbeteckningen.

Tips!

Utnyttja väggytorna och skapa ordning och reda med hjälp av ett bra hyllsystem, annars är det lätt hänt att garaget snabbt fylls.

Tips!

Tänk igenom vilken belysning du behöver. Ska garaget fungera som verkstad eller liknande krävs det mycket ljus.