Bygg ett 68 m² dubbelgarage i betong

Ett stort magnifikt garage med plats för två bilar, alternativt en verkstad. I ett murat och putsat dubbelgarage finns utrymme för entusiasten att renovera sin veteranbil och ändå få plats med cyklar, trädgårdsredskap och mycket annat. Den stabila konstruktionen är både brandsäker och okänslig för fukt och garaget kan nyttjas under lång tid framöver samtidigt som det kräver minimalt med underhåll. Att bygga ett garage kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här ­broschyren beskriver tillvägagångssättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till grund för såväl eget byggande som för ett uppdrag till en byggentreprenör.

Grundmåttet för dubbelgarage är bredden 8070 mm x längden 10050 mm, vilket ger en total invändig yta på 68 m². Vill du bygga ett större garage kan du lägga till en eller flera moduler. Inom parantes anges materialbehovet till en förlängning av garaget med en modul om 1180 mm. För mängdberäkningen har en invändig takhöjd om 2300 mm använts.

DIY-beskrivning
Ritning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Murbruk B 25 kg
5530205
st. (6 st.)
Behov: 32 st (2 st)
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st (2 st)
st.
Behov: 344 lpm.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
lpm.
Behov: 708 st
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st
Behov: 256 st (25 st)
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st (25 st)
Behov: 256 st (6 st)
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st (6 st)
Finbetong 25 kg
5511005
st. (2 st.)
st (2 st)
st. (5 st.)
st. (4 st)
st
Fixeringskil
690400
Behov: 36 st. (2 st.)
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st. (2 st.)
st
st
st. (2 st.)
Behov: 188 lpm.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
lpm.
st (40 st)

Verktyg

st.
st.
Mäthink 9 l
539706
st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Ultimat dubbelgarage

Ett stort magnifikt garage med plats för ännu en bil, alternativt en verkstad. I ett murat och putsat dubbelgarage finns utrymme för entusiasten att renovera sin veteranbil och ändå få plats med cyklar, trädgårdsredskap och mycket annat. Den stabila konstruktionen är både brandsäker och okänslig för fukt och garaget kan nyttjas under lång tid framöver samtidigt som det kräver minimalt med underhåll. Att bygga ett garage kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här ­broschyren beskriver tillvägagångssättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till grund för såväl eget byggande som för ett uppdrag till en byggentreprenör.
Grundmåttet för dubbelgarage är bredden 8070 mm x längden 10050 mm, vilket ger en total invändig yta på 81,1 m². Vill du bygga ett större ­garage kan du lägga till en eller flera moduler. Inom parantes anges materialbehovet till en förlängning av garaget med en modul om 1180 mm. För mängdberäkningen har en invändig takhöjd om 2300 mm använts.

Grund

Sätt ut profiler och spänn upp murarsnöre i höjd med det färdiga golvet. Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 300 mm under slutlig marknivå.

Rulla ut geoduk på hela byggnadens yta om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Är botten torr och fast behövs ingen duk. Lägg sedan ut makadam, minst 150 mm. Packa med vibratorplatta och väg av med laserpass till dess att ytan ligger 300 mm under murarsnöret.

Lägg ut tomrör för el och eventuella VA-ledningar.

Placera ut L-elementen, justera dem med hjälp av vattenpass och profiltrådar samt förankra dem med i varandra fixeringskilar och en spikplåt per skarv.

Kapa bort 150 mm av ovankanten på L-elementens vertikala delar i ­garageportens hela bredd. Forma med en bräda som låter betongen fylla till L-elementens yttersidor. Fäst en trekantlist i brädans ovankant för att ge betongplattan en avfasad kant.

Fyll upp med makadam till kanten av L-elementens nedre del och packa med vibratorplatta.

Lägg därefter på ett lager isoleringsskivor som sträcker sig 100 mm in över elementen. Fixera skivorna i elementen med hjälp av plastspik.

Förstärk med armeringsbyglar och armeringsjärn vid de kommande ­ytterväggarna. Lägg ut armeringsnät på armeringsdistanser och överlappa 400 mm.

Beställ färdig betong och gjut betongplattan 100 mm tjock. Vibrera med vibratorstav och drag av med rätskiva. Träskura eller stålslipa ytan.

Täck betongen med plastfolie i fem dygn. Lyft plastfolien och eftervattna några gånger under denna tid. Låt slutligen betongen härda ytterligare två dygn.

Ytterväggar

Montera och loda in hörnstolpar som är högre än vad väggarna ska bli. På dessa fäster du murarsnöre att följa vid murningen. Fäst grundisoleringspapp mot grunden där väggarna ska ta form.

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med murslev i två strängar och placera ut det första skiftet Murblock Fördel 190 ECO. Inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Justera utifrån snöret och se till att den övre kanten på blocken är 200 mm över grunden. Ju noggrannare du är med första skiftet desto enklare blir det att mura kommande skift.

Flytta upp snöret 200 mm. Fyll murlådan med bruk och dra framåt så att två strängar bruk bildas. Mura upp nästa skift med ett halvt blocks förskjutning. Fortsätt på samma sätt upp till tio skift. Armera med två parallella bistål i det första skiftet och sedan i vart tredje skift samt i översta skiftet. Klipp upp bistålen och böj dem i hörnen, se bild till höger.

Mura det elfte skiftet med Murblock Bas 90. Detta för att få den slutliga höjden att stämma överens med dörr och port.

Mura det sista skiftet med U-block som fylls med Finbetong och ett liggande bistål.

Ovanför öppningar till fönster, dörr och port muras murbalkarna på plats.

Gavelspetsarna muras ända upp. Lägg upp hammarband och en takstol som mall och såga blocken efterhand.

Slamma väggarna invändigt i öppningarna innan karmarna monteras.

Montera garageport, förrådsdörr och fönster enligt respektive tillverkares anvisningar.

Innervägg

Bygg en innervägg och avgränsa ett rum. Förbered för innerväggen vid ­murningen av ytterväggarna. Kapa bistål i längder om 1200 mm. Klipp upp ena stången och bocka i 90 graders vinkel. Mura in bistål i ytterväggen och låt den ena delen sticka ut centriskt i innerväggen. Fäst grundisoleringspapp på betongplattan och bygg innerväggen på samma sätt som ytterväggarna.

Tak

Fäst en regel, hammarband 34 x 95 mm, med spikplugg, centriskt ovanpå betonggjutningen i U-blocken. Kläm en inplastad drevremsa mellan hammarband och betong.

Lyft upp, placera ut och förankra takstolarna med vinkelbeslag och ankarskruv. Detta sker på båda sidor, bortsett från de två yttersta takstolarna mot gavelmuren, vilka endast monteras på ena sidan.

Spika råspont på hela taket och täck med underlagspapp. Montera rännkrokar och fäst takfotsplåt under pappen i nederkant av taket.

Taket kan täckas med ytterligare ett lager papp, plåt, takpannor eller vad som passar bäst i den miljö garaget står. Montera vindskivor och vattbrädor som passar till takläggningen.

Fäst insektsnät, underlagsbrädor och takfotsbrädor mot takstolsändarna.

Putsa

Blanda Grundningsbruk A till en vällingliknande konsistens och grunda med ett 3–4 mm tjockt lager. Använd en kalkkvast för att rugga upp ytan en aning.

Låt bruket vittorka minst ett dygn. Garagets insida behöver inte grundas och helnätas. Kompletteringsnäta dock vid samtliga hörn tillhörande fönster- och dörröppningar på både in- och utsida. Alla smygar nätas minst 150 mm in på väggen och minst 50 mm in mot karmen.

Blanda Puts- & Murbruk C enligt anvisningarna på förpackningen. Slå på ett 10 mm tjockt lager och putsa in- och utsida, efter banor av läkt som lodas in.

Använd trälister som ger dig ett 10 mm tjockt putslager. Putsa nerifrån och upp i en sågande rörelse. Ta bort trälisterna när väggen är jämn och fyll hålen efter dem med putsbruk.

För att få raka kanter i de yttre hörnen putsas de med hjälp av en rak bräda som sticker ut 10 mm från väggen. Brädan spikas fast i linje med väggen och i lod. Fäst ytterligare en lodrät trälist längre in på väggen och putsa sedan på samma sätt som ovan. Lossa därefter försiktigt brädorna och fyll hålen som har uppkommit efter spikarna med bruk.

Eftervattna putsen i cirka tre dagar, beroende på väder.

Ädelputs eller ytputs och färg

För att få en vacker och underhållsfri fasad är det viktigt att påföra det slutliga ytskiktet med omsorg och noggrannhet. Välj mellan tre sorters ädelputs; stänkputs, spritputs och rivputs, eller måla den putsade väggen.

Slutligen

Måla snickerierna och montera hängrännor, stuprör och tillhörande beslag. Låt en behörig elektriker koppla in el.

Vad inspirerar dig?

Rätt placerat, kanske förbundet till huset med en mur, kan garaget ge möjlighet till en ombonad uteplats med vindskydd och minskad insyn, eller till en skyddad plats för odling.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tänk på att...

Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för information om vilka bygglovsregler som gäller för din tomt. Ritningarna på garaget kompletterade med en tomtritning där garaget är utplacerat ska bifogas bygglovsansökan tillsammans med fastighetsbeteckningen.

Tips!

Placera dörren till garaget på en lämplig plats på din tomt.

Tips!

Tänk igenom hur garaget kommer att användas och därmed vilken ljussättning du behöver. Ett naturligt ljusinsläpp skapas enkelt med hjälp av murade glasblock.