Bygg en utegrill med murblock

Mat smakar allra bäst utomhus! Är din passion att laga mat under bar himmel så är en murad trädgårdsgrill en god investering. Med denna gör det själv-beskrivning murar du en trädgårdsgrill som står stadigt året runt och alltid är redo att stå i centrum på trädgårdsfesten. Bygg grillen efter beskrivning och ritning eller låt dig inspireras av inspirationsbilderna och rita en egen grill.

DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Verktyg

Mäthink 9 l
539706
st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Förbered grunden

Avlägsna ett jordlager i samma storlek som den tänkta grillen och som är 400 mm djupt. Djupet är ett riktmått och är beroende av lokala klimatförhållanden.

All matjord avlägsnas ner till tjälfritt djup. Fyll upp med ett minst 100 mm tjockt lager av makadam och packa väl. Jämna av och kontrollera med ett vattenpass att grunden är vågrät.

Lägg U-blocken i gropen. Såga öppningar i sidan på tre av block i den längre muren så att alla block förenas. Sätt formningsbrädor mot de öppna ändarna för att förhindra betongen att rinna ur blocken. Blanda Grovbetong enligt ­anvisningarna på förpackningen. Fyll blocken med Grovbetong och lägg ner 2 st. stående och parallella Bistål Bi40 i betongen. Överlappa bistålen 300 mm i skarvarna. Stöt försiktigt i betongen med en stav för att minska luftbubblorna.

Mura väggarna

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med mursleven på U-blocken och mura upp ett skift Murblock Fördel ECO. Fogens tjocklek ska vara ca 10 mm och inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Det första skiftet av murblock ska delvis vara nergrävt i grunden och läggas ovanpå den fortfarande blöta betongen i U-blocken.

Armera med två parallella bistål i det första och näst sista skiftet. Lägg bistålen i murblockens spår, klipp upp dem och böj dem i hörnen.

Vid delen där asklådan ska sitta, muras det sista skiftet med Murblock Bas 120 för att åstadkomma den avsats som lådan ska vila på.

Peta in mineralull i hålen på det översta blockskiftet och fyll igen med cirka 20 mm Cementbruk A. För en extra stabil konstruktion kan blocken fyllas med betong. Blanda i så fall till Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll upp hålen med betongen.

Putsa väggen

Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen. Med kalkkvasten slammas ett ca 3 mm tjock skikt av cementbruk på grillens väggar. När cementbruket har torkat, fäst ett putsnät med nätkrampor på väggsidorna. Använd Nätfäste Universal och varmförzinkad spik.

Dra på ett skikt med 10 mm Cementbruk A efter att grundningsbruket har ”vittorkat” under minst ett dygn. För bästa resultat, putsa efter banor av läkt (träreglar) som lodas in. Putsa nerifrån och uppåt i en sågande rörelse.

För att få raka kanter i de yttre hörnen och på kortsidorna putsas även hörnen med hjälp av en träregel som sticker ut 10 mm (putsens tjocklek) från väggen. Regeln spikas eller skruvas fast i linje med väggen och i lod, se skissen till höger. Fäst ytterligare en lodrät träregel längre in på väggen och putsa sedan på samma sätt som ovan. Lossa därefter försiktigt ­brädorna och peta putsbruk i hålen som blir kvar efter spiken/skruvarna.

I skarven mellan Sulformsblock och Murblock Fördel ECO skapas en hålkäl av Finbetong som hjälper vatten att rinna undan.

Låt putsen torka i cirka 2–3 dagar.

Vad inspirerar dig?

Gör grillen personlig genom att anpassa storlek, val av ytbehandling (obehandlad, putsad eller målad med cementfärg) efter dina egna önskemål. Komplettera grillen med murade sittytor eller bänkar av murblock.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tips!

Tillverka ett grillgaller, gallerhållare eller koltråg genom att svetsa ihop rostfria Finja Bistål.

Tips!

Alla horisontella blockytor bör putsas eller täckas med plåt för att skyddas mot fukt.