Bygg en skärmvägg till trädgården

Låt trädgården bli en förlängning av ditt hem. En skärmvägg ger dig många möjligheter att skapa en egen oas under bar himmel, antingen i anslutning till huset eller fristående på tomten. Väggen skyddar mot vind och insyn, samtidigt som den ger dig en mysig plats för avkoppling och umgänge. Med denna gör det själv-beskrivning bygger du en skärmvägg med måtten 4130 x 1800 mm, eller anpassa storleken efter dina önskemål.

Verktyg för produktval och mängdberäkning

DIY-beskrivning

Material

Verktyg

Förbered grunden

Avlägsna ett jordlager som mäter cirka 4130 x 400 mm och är 600 mm djupt. Djupet är ett riktmått och är beroende av lokala klimatförhållanden. All matjord avlägsnas ner till tjälfritt djup. Fyll upp med ett 150 mm tjockt lager av makadam och packa med en vibroplatta. Jämna av och kontrollera med ett vattenpass att grunden är vågrät.

Lägg sulformsblocken i gropen. Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Fyll blocken med Grovbetong och lägg 2 st parallella armeringsjärn ø 12 mm i betongen. Överlappa armeringsjärnen 500 mm i skarvarna.

Stående armeringsjärn placeras i den fortfarande blöta betongen genom att en stöttande träregel läggs ovanpå Sulformsblocken som ­armeringsjärnen fästs i, t.ex. med krampor. Använd 1 st armeringsjärn per Murblock Fördel. När betongen har härdat avlägsnas träregeln.

Mura upp väggen

De två första skiften med Murblock Fördel ska vara nergrävda i marken. Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med mursleven på Sulformsblocken och mura upp ett skift Murblock Fördel. Fogens tjocklek ska vara ca 10 mm och inget bruk läggs i de vertikala fogarna.

De stående armeringsjärnen sticker upp genom blockens hål. Armeringen ska räcka hela vägen upp i skärmväggen och skarvas därför på höjden, förslagsvis då några lav redan är murade. Använd najtråd och ett 500 mm överlapp vid skarvningen.

Armera Murblock Fördel med liggande bistål i det första, sedan vartannat och slutligen det näst sista skiftet. Blanda till Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll blockens hål med betongen. Stöt försiktigt i betongen med en stav för att minska luftbubblorna. Hela väggen ska fyllas.

Putsa väggen

Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen. Med kalkkvasten slammas ett ca 3 mm tjock skikt av cementbruk på väggens sidor. När cementbruket har torkat ska ett fasadnät fästas på väggsidorna. Använd Nätfäste Universal och varmförzinkad spik.

Dra på ett skikt med 10 mm Cementbruk A efter att grundningsbruket har ”vittorkat” under minst ett dygn. För bästa resultat, putsa efter banor av läkt (träreglar) som lodas in. Putsa nerifrån och uppåt i en sågande rörelse.

För att få raka kanter i de yttre hörnen och på kortsidorna putsas även hörnen med hjälp av en träregel som sticker ut 10 mm (putsens tjocklek) från väggen. Regeln spikas eller skruvas fast i linje med väggen och i lod, se skissen till höger. Fäst ytterligare en lodrät träregel längre in på väggen och putsa sedan på samma sätt som ovan. Lossa därefter försiktigt brädorna och peta putsbruk i hålen som blir kvar efter spiken/skruvarna.

I skarven mellan Sulformsblock och Murblock Fördel skapas en hålkäl av Finbetong som hjälper vatten att rinna undan.

Låt putsen torka i cirka 2–3 dagar.

Färdigställ väggen

Fyll slutligen upp med ett bärlager runtom skärmväggen, exempelvis det urgrävda underlaget.

Vad inspirerar dig?

Skärmväggen kan putsas på olika sätt, välj färg och struktur efter vad som passar ditt hus, omgivning eller helt enkelt ditt eget tycke och smak.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tänk på att...

Till ett en- och tvåbostadshus får du anordna en skärmvägg inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov om den inte är högre än 1,8 meter. Om väggen ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om bygglov krävs, kontakta därför ditt lokala stadsbyggnadskontor om du är osäker.

Tips!

Komplettera din skärmvägg med pelare och putsdekorationer för att göra den ännu mer personlig.

Tips!

Få goda råd om murning och putsning i skrifterna Hjälp vid murning och Hjälp vid putsning som finns på Finjas hemsida.