Bygg en isolerad hundkoja i betong

Ge din trogna vän den allra finaste av hundkojor. I ett litet hus av hållbart och lättskött material kommer din hund att trivas i många år framöver. Byggd i betong blir nämligen hundens krypin en tät och torr plats som dessutom håller en jämnare temperatur över året.

DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Murbruk B 25 kg
5530205
st.
Behov: 60 st.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
st.
st.
Finbetong 25 kg
5511005
st.
st.
Behov: 16 lpm.
(artikeln är inkluderad i ett paket / pall som inte kan delas)
lpm.

Verktyg

Mäthink 9 l
539706
st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Förbered grunden

Märk ut hundkojans placering och lägg till 150 mm runt om ca 1700 x 2300 mm). Gräv 150 mm djupt. Fyll upp med makadam till 100 mm under marknivå och jämna av ytan.

Bygg en ram till form med innermåtten 1430 x 2020 mm av 100 mm höga plywoodremsor och montera i gropen. Kontrollera med vattenpass att formen ligger i våg.

Täck makadamen inne i formen med 50 mm tjocka isoleringsskivor. Lämna 100 mm till formsidorna.

Placera armeringsnät på isoleringsskivorna 50 mm från formsidorna. Höj upp armeringsnätet med 20 mm höga distanser av till exempel stenar eller plastkilar.

Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Fördela betongen jämnt i formen och stöt försiktigt i den med en stav för att eliminera luftbubblor. Drag av med en rätskiva i en sågande rörelse mot formens kant och jämna till ytan.

Täck betongen med plastfolie i två dygn. Lyft plastfolien och eftervattna ett par gånger under denna tid. Avforma och låt betongen härda ytterligare två dygn.

Mura väggarna

Rita linjer på betongplattan där muren ska stå.

Blanda Murbruk B enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut bruket med en murslev i två strängar och placera ut det första skiftet. Fogens tjocklek ska vara 10 mm och inget bruk läggs i de vertikala fogarna.

Mura upp nästa skift med ett halvt blocks förskjutning. Fortsätt på samma sätt upp till fyra skift. Mura en balk i fjärde skiftet över ingången.

Armera i den första och sista fogen med två parallella bistål. Klipp upp bistålen och böj dem i hörnen.

Putsa väggarna

Blanda Grundningsbruk A enligt anvisningarna på förpackningen och slamma ett 1–3 mm tjockt lager på in- och utsidan med ett stålsvärd. Använd en kalkkvast för att rugga upp ytan en aning. Montera Fasadnät med Nätfäste Universal och varmförzinkad spik när grundningsbruket har torkat tillräckligt.

Blanda Cementbruk A enligt anvisningarna på förpackningen slå på ett 10 mm tjockt lager när grundningsbruket har vittorkat, vilket tar minst ett dygn, och putsa ytorna med hjälp av stålsvärd.

Bygg formen till taket

Bygg en form och gjut två taksektioner om vardera 1090 x 1530 mm.

Tillverka en bottenplatta som är 1200 x 1650 mm. Skruva fast reglar 45 x 45 mm på formbottenskivan till en ram med innermåtten 1090 x 1590 mm. Såga 95 mm breda formsidor av plywood och limma dem med sättlim mot insidan av reglarna.

Såga en 40 mm bred remsa plywood och ställ den i ena kortändan av formen samt en som är 20 mm bred att använda som stöd i mitten. Såga en plywoodskiva som passar precis i formen och lägg i den. Skivan kommer att luta och taksektionen blir därmed 80 mm tjock i ena änden och 40 mm i den andra.

Taksektionen ska armeras för att stabiliseras och minska risken för sprickbildning. Lägg några käppar över formen och häng upp armeringsnät med ståltråd i dem. Armeringsnätet ska hamna mitt i betongskivan.

Förbered formen för gjutning

Lyft ur armeringsnätet och rengör formen. Torka rent och låt självtorka. Täta alla skarvar på formens insida med fogspruta och silikon för att undvika läckage av betong. Stryk på ett tunt lager olja i hela formen och torka rent så att ingen olja flyter någonstans.

Sätt tillbaka armeringen och finjustera placeringen. Använd ett vattenpass och säkerställ att formen ligger rakt.

Gjut taket

Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fördela betongen jämnt i formen. Fyll först upp halvvägs och stöt flera gånger med en murslev på formens sidor för att eliminera eventuella luftbubblor. Fyll resten av formen och stöt igen. Knacka också med en hammare runt formen. Noggrannhet i detta skede belönas med ett jämnt och fint slutresultat, men var noga med att inte slå till eller flytta armeringsnätet i formen.

Släta till ytan med hjälp av en spackelspade. Täck hela formen med plast och låt vila ett dygn. Lyft sedan plasten och vattna rikligt. Lägg tillbaka plasten och upprepa samma behandling i ytterligare tre dygn.

Avforma

Demontera formen försiktigt efter fyra dygn då betongen har härdat ordentligt.

Återmontera formen, armera och gjut nästa taksektion på samma sätt.

Lägg ett 10 mm tjockt lager Murbruk B på murkrönen och sätt taksektionerna på plats. Täta mellan de två taksektionerna med Våtrumssilikon.

Vad inspirerar dig?

Anpassa hundkojan till omgivningen och måla den i samma färg som ditt eget hus. Skapa en trevlig hundgård med omväxlande stensättning och gräs samt skuggande växter runt omkring.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tips!

Det måste vara minst 5° C under hela dygnet och ytterligare några dagar vid murnings- och putsningsarbete för att materialen ska fungera på rätt sätt.

Tips!

Anpassa storleken på kojan efter din hund.

Tips!

Med ett par tassavtryck över ingången råder det ingen tvekan om vem som bor i kojan. Tänk dock på att omedelbart rengöra de omtåliga tassarna noga.