Bygg en carport med förråd

Ge din bil ett pålitligt tak över huven! En carport skyddar din bil mot blåst och nederbörd, samtidigt som det inbyggda förrådet tar hand om cykeln och gräsklipparen. Finja beskriver hur du murar och putsar en flexibel carport med plåttak som ger dig kvarterets gladaste bil..

DIY-beskrivning

Produkter utan bild i listan längre ner ingår inte i Finjas sortiment.

Verktyg

st.
Mäthink 9 l
539706
st.

Följande produkter ingår inte i vårt sortiment men behövs i DIY-projektet

Förbered grunden för de murade delarna

För den murade sidoväggen avlägsnas ett 400 mm djupt jordlager som mäter cirka 8500 x 500 mm. För de murade förrådsväggarna avlägsnas ett 500 mm djupt jordlager som mäter mer än 2500 x 3800 mm.

Djupet är ett riktmått och är beroende av lokala klimatförhållanden. All matjord avlägsnas ner till tjälfritt djup. Fyll upp med ett 200 mm tjockt lager av makadam.

Lägg ut ett skift Sulformsblock i den utgrävda grunden. Sulformsblockens överkant ska ligga ca 100 mm under slutlig marknivå. Blanda Grovbetong enligt anvisning på förpackningen. Fyll blocken med ­betongen och lägg ner 2 stycken parallella armeringsjärn. Överlappa armeringsjärnen 500 mm i skarvarna. Stöt försiktigt i betongen med en stav för att minska luftbubblorna.

Mura väggarna

Blanda Murbruk B enligt anvisning på förpackningen och lägg ut bruket med mursleven på sulformsblocken. Använd lite för mycket bruk så att det pyser över en aning när det första skiftet med Murblock Fördel ECO muras upp. Det första skiftet av murblock läggs ovanpå sulformsblocken och ska vara halvt nedgrävt i marken. Det överflödiga bruket formas till en hålkäl, ca 45°, så att eventuellt vatten rinner av, se skissen till höger. Fogens tjocklek ska vara cirka 10 mm och inget bruk läggs i de vertikala fogarna.

Armera det första skiftet av murblock med bistål. Böj till bistålet så att det passar spåren i murblocken och placera det parallellt, enligt skissen till höger. Bistål ska läggas i vart tredje skift och i det sista ­murblocksskiftet. Mura upp nästa skift med ett halvt blocks förskjutning och fortsätt på samma sätt upp till 13 skift, exklusive Sulformsblocket. Tänk på att mura in en dörröppning med måtten 900 x 2000 mm. Ovanför förrådets dörröppning muras en balk på plats.

Skift 14 muras med U-block som fylls med grovbetong och ett liggande bistål.

De två sista skiften på förrådsdelen muras med Murblock Fördel ECO. Blocken kapas så att en lutning på 6° ­bildas. Detta säkerställer en god vattenavrinning.

Putsa väggarna

Blanda Grundningsbruk A enligt anvisning på förpackningen och grunda både in- och utsida med ett cirka 3 mm tjockt lager. Använd en kalkkvast för att rugga upp ytan en aning.

När bruket har torkat fästs Fasadnät på utsidan. Använd Nätfäste Universal och varmförzinkad spik. Slå sedan på ett 10 mm tjockt lager av Puts- & Murbruk C och putsa både in- och utsida efter banor av läkt som lodas in. Använd trälister som ger dig ett 10 mm tjockt putslager. Putsa nerifrån och upp i en sågande rörelse. När väggen är jämn ta bort trälisterna och fyll i med putsbruk där ribborna har suttit.

För att få raka kanter i de yttre hörnen och på kortsidorna putsas hörnen med hjälp av en rak bräda som sticker ut 10 mm från väggen. Brädan spikas eller skruvas fast i linje med väggen och i lod, se skiss till höger. Fäst ytterligare en lodrät trälist längre in på väggen och putsa sedan på samma sätt som ovan. Lossa därefter försiktigt brädorna och fyll bruk i hålen som uppkommit efter spiken/skruvarna.

Beroende på väder, eftervattna putsen under cirka 3 dagar.

Förbered plintgrunden

Gräv ut totalt tre hål för plintarna som ska bära upp takkonstruktionen. Plintarna bör placeras på cirka 700 mm djup. Djupet är ett riktmått och är beroende av lokala klimatförhållanden. All matjord avlägsnas ner till tjälfritt djup. Fyll upp med ett minst 100 mm tjockt lager av makadam. Se till att 100 mm av plinten sticker upp ur marken.

I en konstruktion med 9 takbalkar (antalet anpassas efter den lokala snözonen) placeras plintarna enligt skissen till höger.

Bygg den bärande stommen

De stående stolparna består av tre delar; en mittdel med mått 120 x 2880 mm och två yttre delar med mått 145 x 3100 mm. Stolpdelarna monteras ihop med träskruv. De något längre delarna på var sida om mittdelen lämnar ett urtag upptill där hammarbandet passas in och fästs med 4 träskruvar på vardera sida. Stolparna skruvas fast med genomgående skruv i plintbeslagen.

Bygg takkonstruktionen

Remstycken monteras liggande längs med spikplugg längs ovankanterna på de murade väggarna. Lägg syllpapp mellan mur och trä. Takbalkarna läggs på plats och fästs med vinkelbeslag och ankarskruv mot hammarbandet. Takbalkarna placeras ovanpå remstyckena.

Ovanpå takbalkarna och som underlag till takplåten fästs 5 stycken bärläkt. De fästs mot takbalkarna med träskruv. Takbalkar och bärläkt sticker ut cirka 300 mm och bildar en takfot runt carporten.

Fäst takplåten mot bärläkten med takskruv. Takplåtskanten döljs med vindskiveplåt.

Vad inspirerar dig?

Sätt din personliga prägel på carporten. Till exempel kan den byggas högre så att även husvagnen får ett skyddande tak. Eller sätt in ett fönster i förrådet!

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk publicerat på hemsidan.

Tänk på att...

Denna carport kräver bygglov. Kontakta byggnadsnämnden och lämna in din bygglovsansökan i god tid.

Tips!

Förrådsgolvet kan gjutas ovanpå ett lager makadam. Använd Finja Grovbetong som armeras med Finja Golvnät.

Tips!

Få goda råd om murning och putsning i arbetsanvisningararna “Hjälp vid murning” och “Hjälp vid putsning” som finns på Finjas hemsida.

Tips!

Passa på att gräva ut hela grunden i den öppna delen av carporten och fyll upp med makadam. Det ger ett jämnt och lättskött underlag för bilen.