Putsfärg & Ytputs

  • Ädelputs är en förädlad oorganisk puts som används till ytskikt såväl vid ­nyproduktion som ­renovering. Ett torrbruk som blandas med enbart vatten för att få en ­användningsklar produkt. De många olika kulörerna och ytstrukturerna skapar genom­färgade, estetiskt tilltalande fasader med personlig prägel.

    Fasadfärg och ytputs är produkter för slutbehandling av putsade fasader. Fasadfärg bevarar den befintliga strukturen i putsen och ger den ett varaktigt och ­skyddande ytskikt. Ytputs är ­baserad på samma bindemedel som fasadfärg, men med ballast i olika fraktioner.

    adelputs-fasadfarg-ytputs.png

  • Broschyrer och arbetsanvisningar


     

  • Produkter