Putsfärg, Yt- och Ädelputs

  • Ytputs och fasadfärg, även kallat putsfärg är produkter för slutbehandling av putsade fasader. Fasadfärg bevarar den befintliga strukturen i putsen och ger den ett varaktigt och skyddande ytskikt. Ytputs är baserad på samma bindemedel som fasadfärg, men med ballast i olika fraktioner.

    Ädelputs är en förädlad oorganisk puts som används till ytskikt såval som vid nyproduktion som renovering. De många olika kulörerna och ytstrukturerna skapar genom­färgade, estetiskt tilltalande fasader med personlig prägel.

  • Putsfärg & Ytputs


  • Fasadfärg och ytputs är produkter för slutbehandling av putsade fasader. Fasadfärg bevarar den befintliga strukturen i putsen och ger den ett varaktigt och ­skyddande ytskikt. Ytputs är ­baserad på samma bindemedel som fasadfärg, men med ballast i olika fraktioner

  • adelputs-fasadfarg-ytputs.png

  • Dokument