Iso-Plus ritningsdetaljer DWG

DWG-filer

PDF-ikon  P01-01 – Sockelanslutning, Typ A

PDF-ikon  P01-02 – Sockelanslutning, Tyb B

PDF-ikon  P01-03 – Sockelanslutning, Tyb C

PDF-ikon  P02-01 – Genomföring, Rund genomföring 10-110 mm

PDF-ikon  P02-02 – Genomföring, Rektangulär genomföring 10-110 mm

PDF-ikon  P02-03 – Genomföring, Ställningsinfästning

PDF-ikon  P02-04 – Lagning av Glasroc H, Storm vindsskyddsskiva

PDF-ikon  P02-05 – Försegling av konstruktionsfog

PDF-ikon  P02-06 – Valvkant

PDF-ikon  P03-01 – Balkonganslutning, Tätning mot balkongplatta

PDF-ikon  P03-02 – Balkonganslutning, Skyddad balkong

PDF-ikon  P03-03 – Balkonganslutning, Oskyddad balkong

PDF-ikon  P03-04 – Balkonganslutning, Skyddad/Oskyddad balkong

PDF-ikon  P04-01 – Anslutning fönster/dörr, Montage Förseglingsfolie 3M FAST-UCg

PDF-ikon  P04-02 – Anslutning fönster/dörr, Fästbleck

PDF-ikon  P04-03 – Anslutning fönster/dörr, Karmförsegling, Fönster i regelvägg, fasad

PDF-ikon  P04-04 – Anslutning fönster/dörr, Utdragen karm, Fönster i regelvägg, vertikalt

PDF-ikon  P04-05 – Anslutning fönster/dörr, Utdragen karm, Fönster i regelvägg, horisontellt

PDF-ikon  P04-06 – Anslutning fönster/dörr, Karm i fasadliv, Fönster i regelvägg, vertikalt

PDF-ikon  P04-07 – Anslutning fönster/dörr, Karm i fasadliv, Fönster i regelvägg, horisontellt

PDF-ikon  P04-08 – Anslutning fönster/dörr, Tätning dörröppning

PDF-ikon  P05-01 – Infästning, Lätt infästning

PDF-ikon  P05-02 – Infästning, Infästning rörsvep

PDF-ikon  P05-03 – Infästning, Tung infästning, med infästningsplank

PDF-ikon  P05-04 – Infästning, Tung infästning

PDF-ikon  P06-01 – Skärmtaksanslutning, Anslutning luftat skärmtak

PDF-ikon  P06-02 – Skärmtaksanslutning, Anslutning ej luftat skärmtak

PDF-ikon  P07-01 – Taksanslutning, Takstolstass

PDF-ikon  P07-02 – Taksanslutning, Anslutning mot takfot

PDF-ikon  P07-03 – Taksanslutning, Luftad takfot

PDF-ikon  P08-01 – Anslutning annat material, Anslutning vertikal mot betongyta

PDF-ikon  P08-02 – Anslutning annat material Anslutning vertikal mot angränsande fasadmaterial

PDF-ikon  P08-03 – Anslutning annat material Anslutning horisontell mot nedan angränsande fasadmaterial

PDF-ikon  P08-04 – Anslutning annat material Anslutning horisontell mot ovan angränsande fasadmaterial