Byggkemi

  • Ensam är inte alltid stark utan ibland behöver även de bästa produkter kompletteras för att ett optimalt resultat ska kunna uppnås. På Finja har vi ett beprövat och ändamålsenligt sortiment av byggkemiska varor som är utmärkta hjälpmedel vid till exempel efterhärdning, ytförstärkning och murning vintertid.

  • Byggkemi


  • Frostskydd är ett fryspunktsnedsättande tillsatsmedel för både bruk och betong och är mycket användbart då det påskyndar brukets härdning och gör att det tål tidig nedfrysning. Hos oss finns produkten i lättdoserad flytande form i olika förpackningar och storlekar. En liknande produkt är Köldbetongtillsats som även den minskar risken att frysskador uppkommer i samband med tidig nedfrysning. Båda produkterna kan användas i förebyggande syfte för att undvika frostskador. Användningen främjar, utan att ersätta, normala vinteråtgärder, som till exempel isolering och uppvärmning av blandningsvatten och block/tegel.

    Är du i behov av att ta bort kalk- och saltutfällningar har vi en produkt som fungerar såväl inom- som utomhus på både puts, murverk och betong. Inomhus kan den dessutom användas till rengöring av klinker och sanitetsporslin. Den levereras i koncentrerad form och späds till rekommenderat blandningsförhållande på arbetsplatsen.

    Sortimentet innefattas även av produkter som minskar såväl fuktgenomslag som bindningstid samt främjar en hög vidhäftning vid behov av detta.

  • Köldbetongtillsats blandas

  • Dokument