Laga Vägg 15 kg

Snabbfakta

Uppfyllnad och justering på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, puts av minst klass CS III samt gipsskivor. Används på väggar och innertak. Lämplig som underlag för klinker, tapeter och målning. Dammreducerad och avsedd för inomhusbruk.

Namn: Laga Vägg 15 kg
Art.nr: 533707
Produktkategori: Laga
Förpackningstyp: 15 kg
Finfo/Nobb.nr: 5431821
Vikt primärförpackning (kg): 15
Längd primärförpackning (mm): 370
Bredd primärförpackning (mm): 210
Höjd primärförpackning (mm): 120

Dammreducerat självtorkande väggspackel för uppfyllnad, avjämning och slätspackling av vägg och tak inomhus. Upp till 100 mm i ett skikt. Uppfyllnad och justering på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik, puts av minst klass CS III samt gipsskivor. Används på vägg och innertak. Lämplig som underlag för klinker, tapeter och målning. För inomhusbruk.

Förarbete:
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett, formolja och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Starkt sugande underlag, till exempel uttorkad lättbetong, tegel och betong, behandlas med Finja Primer före spackling. Icke sugande underlag, till exempel täta färger, gipsskivor och metall förbehandlas med Finja Gipsprimer. Temperaturen i underlag och lokal ska vara 10 °C till 25 °C. Nygjuten betong bör inte överspacklas inom en månad efter gjutning. Ytor gjutna mot slät form behöver ruggas upp innan spackling.

Blandning:
En säck om 15 kg blandas i 3,0–3,9 liter rent kranvatten till en klumpfri massa, därefter ytterligare två minuter. Blandning sker med borrmaskin och visp. Variera vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicering:
Applicera produkten med stålspackel. Tjockare skikt kan med fördel appliceras med murslev. Skrapa på ett tunnare skikt och bygg sedan upp till önskad tjocklek.

Efterarbete:
När spacklet är halvhärdat är det lätt att skära och forma. Sickla av eventuellt överskottsmaterial så snart massan har hårdnat något, det spar mycket slipjobb.

Beläggning:
Finja Tätskikt kan appliceras när produkten är yttorr, normalt 1–3 timmar efter spackling. Vid fuktkänsliga ytskikt följ leverantörens anvisningar.

Produkten har lagts till i inköpslistan