Fiberputs B Lågalkaliskt

Pumpbart och fiberförstärkt torrbruk som används i kombination med glasfibernät. Till putsning av lättbetong på utvändiga konstruktioner ovan mark.