Silikat Koncentrat

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag med Finja Fasadfärg Silikat samt spädningsmedel till Finja Ytputs Silikat.
Artikelinformation