Page 7 - Murat och putsat byggande
P. 7

SYSTEMGARANTI
                               Iso-Plus                               med rivputs


                               Som alternativ lösning kan Iso-Plus Stockbruk C ersättas
                               med en infärgad Rivputs KC.


       1 2  3  4  5 6  7      8     • Systemet har bara två putsmoment.
                               • Bullerdämpande, vattenavvisande och icke

                                brännbar mineralull.
      1 Murblock/Isolerblock 5 Fästbygel      • Energibesparande tilläggsisolering.
      2 Grundningsbruk A  6 Fasadnät        • Klassiskt välbeprövat system med oorganiska
      3 Fasadskiva Mineralull HR 7 Iso-Plus Grundbruk B putsskikt.
      4 Iso-Plus Lättbetong 8 Rivputs KC
                               • 10 års Systemgaranti (kontakta Finja för
                                villkor och förutsättningar).


                               Underlag
                               Murverk, betong
                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12