Page 6 - Murat och putsat byggande
P. 6

SYSTEMGARANTI
                             Iso-Plus
                             Iso-Plus är ett tjockputssystem som ger en riktigt slitstark
                              fasadbeklädnad. Därför är systemet särskilt lämpat för hus i
                             utsatta lägen. Iso-Plus består av icke brännbar mineralull med
                             två lager fiber förstärkt putsbruk. Systemet ytbehandlas med
                             ädelputs, alternativt ytputs eller fasadfärg. Finja Stomskydd ska
                             monteras på fuktkänsliga underlag.


      1  2  3 4 5  6  7     8     • Bullerdämpande, vattenavvisande och icke
                              brännbar mineralull.

                             • Energibesparande tilläggsisolering.
     1 Oorganisk skiva  6 Iso-Plus Grundbruk B  • Klassiskt välbeprövat system med oorganiska
     2 Iso-Plus Trä    7 Iso-Plus Stockbruk C   putsskikt.
     3 Fästbygel     8 Finja Spritputs KC 0–5 mm  • Uppfyller kraven för Säker fasad.
     4 Fasadskiva Mineralull HR
     5 Fasadnät      Regelstomme (syns ej på bild) • Finja Stomskydd skall alltid utföras på fukt-
                              känsliga underlag.
                             • 10 års Systemgaranti (kontakta Finja för
                              villkor och förutsättningar).                             Underlag
                             Murverk, betong, regelstomme klädd med oorganisk skiva
     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11