Page 10 - Murat och putsat byggande
P. 10

Fasadputs på


                             lättklinkerelement
                             Ett putssystem för prefabelement, där yttre putsbärande ytan är
                             av lättklinker. Tjockputs med oorganiska putsbruk som är mycket
                             robusta och slitstarka.      1 2 3  4  5  6 7  8  9   10     • Elementfogar blir ej synliga.
                             • Alla bruk är pumpbara och därmed snabbare att applicera.
                             • Lättklinker är en mycket bra putsbärare.
     1 Lättklinker gjutet i fabrik 6 Nätfäste Universal
     2 Fasadnät     7 Fasadnät
     3 Nätfäste Universal 8 Putsbruk B
     4 Skarv mellan element fogas  9 Putsbruk C Fiber
      med Bemix F4    10 Ädelputs alt. Färg & Ytputs
     5 Grundningsbruk A


                             Underlag
                             Prefabricerat väggelement av lättklinker
     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15