Page 3 - Murat och putsat byggande
P. 3

För att uppnå Säker fasad krävs att fasadputssystemet uppfyller
      Boverkets krav, att arbetet har utförts av en certifierad entreprenör, att
      rätt förutsättning möts under arbetets gång samt att fasaden kontrolleras
      efter slutförande av en tredjepartkontrollant. Finja erbjuder två olika
      fasadputssystem som uppfyller Säker fasad; Iso-Plus och Iso-Vent.

                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8