Page 5 - Murat och putsat byggande
P. 5

SYSTEMGARANTI








































                               Iso-Vent

                               med rivputs




                               Som alternativ lösning kan Iso-Plus Stockbruk C ersättas
                               med en infärgad Rivputs KC.






       1 2  3 4 5 6 7      8       • Systemet har bara två putsmoment.
                               • Ventilerat system för nyproduktion och till-
                                byggnad med regelstommar.
      1 Oorganisk skiva   7 Iso-Plus Grundbruk B  • Distansremsa skapar luftspalt på 20 mm
      2 Distansremsa Mineralull 8 Rivputs KC 0–2 mm  bakom putsskivan.
      3 Iso-Plus Trä                 • Robust och slitstark tjockputs.
      4 Fasadskiva Mineralull LB Regelstomme (syns ej på bild)
      5 Fasadnät                   • Enkelt montage med oorganiska putsbruk.
      6 Fästbygel
                               • Finja Stomskydd skall alltid utföras på fukt-
                                känsliga underlag.
                               • 10 års Systemgaranti (kontakta Finja för
                                villkor och förutsättningar).


                               Underlag
                               Regelstomme klädd med oorganisk skiva



                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10