Page 9 - Murat och putsat byggande
P. 9

Iso-Min
                               Iso-Min är ett system med isoleringsskivor av icke brännbar mi-
                               neralull med anpassade infästningar. Putsskiktet är en tjockputs
                               av glasfiberförstärkt putsbruk, som ger en stark och oöm fasad.
                                Systemet ytbehandlas med ädelputs, alternativt ytputs eller
                               fasadfärg.
       1 2 3 4  5  6  7     8        • Bullerdämpande, vattenavvisande och icke brännbar
                                 mineralull.
                               • Ett oorganiskt putsskikt.
      1 Murverk eller betong 5 Iso-Min Lättbetong  • Energibesparande tilläggsisolering.
      2 Portätning vid murverk 6 Fästbygel
      3 Fasadskiva Mineralull FB 7 Glasfiberbruk A
      4 Fasadnät      8 Härdstänkputs KC 0–2 mm

                               Underlag
                               Murverk, betong
                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14