Iso-Plus ritningsdetaljer DWG

 

10-01  Fasadanslutning till sockel, Typ A

10-02  Fasadanslutning till sockel, Typ B

10-03  Sockeldetalj- Mekanisk infästning 

10-04  Sockeldetalj- Mekanisk infästning

10-11 Fasadanslutning till sockel Typ C

10-22 Fasadanslutning till sockel Typ D

20-01  Fästbygel nät FB60, montering

30-01  Renovering-Tilläggsisolering Anslutning balkong-vertikalsnitt, med sockelsystem

30-02  Renovering-Tilläggsisolering Anslutning balkong-vertikalsnitt, med sockelsystem

30-03  Renovering-Tilläggsisolering Anslutning balkong-vertikalsnitt

30-04  Renovering-Tilläggsisolering  Sockel-oisolerad

30-05  Renovering-Tilläggsisolering  Fönstersmyg

30-06  Renovering-Tilläggsisolering  Fönster-Dörrsmyg Alt 1-3

30-07  Renovering-Tilläggsisolering  Horisontell rörelsefog

30-08  Renovering-Tilläggsisolering  Vertikal rörelsefog

30-11 Nyproduktin-Renovering Anslutning balkong vertikalsnitt med sockel Typ D

30-22 Nyproduktion-Renovering Anslutning balkong vertikalsnitt med sockel Typ E

30-33 Nyproduktion-Renovering Anslutning balkong vertikalsnitt Typ F

40-01 Träkarm Fönster i träregelvägg, vertikalt

40-02 Träkarm Fönster i träregelvägg, horisontellt

40-03 Träkarm Luftad karm-Alubeklädd Fönster i träregelvägg, vertikalt

40-04 Träkarm Luftad karm-Alubeklädd Fönster i träregelvägg, horisontellt

50-01  Nyproduktion- Öppet skärmtak i träregelvägg

50-02  Nyproduktion- Infästning rörsvep - stift i stomme

50-03  Nyproduktion- Infästning rörsvep- fästplåt bakom nät och puts

50-04  Nyproduktion- Infästning- tunga föremål

50-05  Nyproduktion- Infästning- lätta föremål

50-06  Nyproduktion- Horisontell rörelsefog i träregelvägg

50-07  Nyproduktion- Vertikal rörelsefog i träregelvägg