Traditionell puts

 • Putsning kan ske på såväl oanvända underlag som till fasader med kvarsittande puts. Många gånger behövs en pålitlig grund, för det fortsatta putsningsarbetet att utgå ifrån. Ett grundningsbruk får då utgöra det första putsskiktet, vilket ger ett antal fördelar för det kommande arbetet. Däribland en bättre vidhäftning för stockningsbruket samt en jämnt sugande yta som minskar risken för synliga murfogar samt förbättrar kvaliteten på utstockningsskiktet. På sugande underlag blir dessutom både hållfasthet och kvalitet på putsbruket bättre.

  • Kan utföras på underlag av betong, tegel, lättbetong, revetering, spiktegel och som på bild lättklinker.
  • Vissa underlag behöver Infästning, Fasadnät och Grundningsbruk.
  • Val av putsbruksklass (CS I-IV) beroende på underlaget man skall putsa på.
  • Val av Ädelputs, färg m.m. beroende på vilken putsbruksklass (CS I-IV) ytan är putsad med.
    
 • Traditionell.jpg

 • Dokument