ROT-Putsystem

  • Finja ROT-putssystem är särskilt utvecklat för objekt där man önskar renovera fasaden utan att först behöva riva den befintliga putsen. Genom att välja ROT-putssystemet får man en rad positiva miljöegenskaper som inget damm och buller vid rivningsarbete, inga transporter av rivningsmaterial och en framtida hållbar och därmed underhållssnål fasad.

    rot-puts.png

  • Dokument