Isolerblock

  • Vid behov av isolerade väggar erbjuder vi två typer av isolerblock, en klassisk variant vid namn Isolerblock Bas och ett extra välisolerat block som går under benämningen Isolerblock Exakt. Detta då det utgör huvudkomponenten i Finjas Mursystem Exakt, ett innovativt murningssystem som ger dig den mest precisa och tidsbesparande murningsupplevelsen hittills.

  • Mursystem Exakt – Så här gör du!


  • Mursystem Exakt är vårt senaste murningssystem bestående av fyra smarta komponenter som ger dig den mest exakta och tidsbesparande murningsupplevelsen hittills. Resultatet blir hållbara och precist murade väggar som är de bästa möjliga underlagen för vackra och tåliga putsfasader. Dra, rulla, lägg – Exakt så enkelt!


  • Isolerblock


  • Isolerblock Bas har en inbyggd isolering av grå cellplast, vilket ökar blockets isoleringsförmåga. Det är ett miljövänligt lättklinkerblock med vilket det skapas beständiga konstruktioner med sunda inomhusmiljöer och energisnåla väggar. Ytterväggar till bland annat kontor, butiker, garage, fritidshus, lager-, fabriks-, ekonomi- och lantbruksbyggnader är lämpliga att mura med detta block, vilket även är ypperligt att använda sig av när behov av ett uppvärmt förråd finns. Isolerblock Bas fungerar också bra under mark, i till exempel källar- och suterrängvåningar.

    Isolerblock Exakt är vårt främsta isolerblock då det är extra välisolerat samtidigt som det håller låg vikt och är tillverkat med stor precision. Den starka limfogen mellan cellplasten och lättklinkern ger blocken rejäl styrka och den grå cellplasten, tillsammans med lättklinkern, ger upphov till synnerligen goda u-värden. Blocket används därför med fördel vid byggnation av bostäder, villor och skolor och finns i ett flertal olika bredder med en murlåda avsedd för var storlek.  

  • Mursystem-Exakt.jpgMursystem Exakt innebär en murningsupplevelse utöver det vanliga.

  • Dokument