Gränslös/Skalblock

  • Med våra produkter kan du bygga säkra murar på korrekt vis och beroende på hur du väljer att formge din mur och hur mycket du tar ut svängarna kan det färdiga resultatet sätta stor personlig prägel på en trädgård. Beroende på förutsättningar och önskemål finner du två sorters block hos oss när det kommer till att bygga en mur.

  • Bygg mur med Gränslös


  • Inspirationsfilm som visar hur enkelt du bygger en stabil mur med Gränslös, precis hur och var du vill.


  • Gränslös/Skalblock


  • Våra Skalblock är stapelbara block avsedda för murar med stor påkänning, till exempel inom lantbruk och trädgård. Blocken tillverkas i tre bredder, är enkla att bygga med och finns i varianterna normal, hörn samt hela och halva ändblock.

    Vårt Gränslössortiment är betydligt bredare, finns i två färger och ger utrymme för fantasin att flöda. Det är flexibelt och lättmonterat, bestående av både block, pelare och murkrön. Allt i betong förstås. En Gänslösmur byggs snabbt och enkelt precis där du vill ha den. Blocken är ihåliga och därmed lätta att hantera samtidigt som de är försedda med not och spont, vilket ger en stabil mur utan traditionell murning. Väljer du en låg mur behöver du varken betong eller armering. Fristående murar kan byggas med eller utan pelare och Gränslös kan även användas som stödmur. Ja, det är verkligen bara din egen fantasi som sätter gränsen.

  • granslos.png

  • Dokument