Vad ska du mura?

  • Med rätt material och med bra förberedelser fås de rätta förutsättningarna för ett lyckat byggprojekt och ett bra slutresultat.

    Murblock i lättklinker har många positiva egenskaper och många olika användningsområden. Byggmaterialet är icke organiskt, hållbart och ger en mycket god inomhusmiljö. Materialet är också både fukt- och brandsäkert och lämpar sig därför extra väl till just murning av hållbara ytterväggar både ovan och under mark.