Stänkputs KC 0-1 FC100 25 kg

Snabbfakta

Namn: Stänkputs KC 0-1 FC100 25 kg
Art.nr: 5660144
Produktkategori: Ädelputs
Förpackningstyp: Småsäck
Finfo.nr: 5178508
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 400
Bredd primärförpackning (mm): 300
Höjd primärförpackning (mm): 120

Stänkputs KC används vid ytbehandling på ny puts samt vid renovering av äldre fasader.

Förbehandling
Underlaget ska vara spikrivet eller våfflat för att säkerställa vidhäftningen. Vid 20 °C får inte stänkputsen påföras förrän efter minst 7 dagar efter putsning. Vid kallare väderlek förlängs tiden mellan putsning och påförandet av stänkputsen, t.ex. 10 °C 14 dagar, 5 °C 28 dagar. Ytan på underlaget ska vara ”vittorkad”. Underlaget skall förvattnas men vara yttorrt innan stänkputsen appliceras. Fritt vatten får inte förekomma då det kan orsaka blankfläckar i stänkputsen.

Blandning
Blandas maskinellt ca. 5 min i snabbgående blandare eller ca. 10 min i långsamtgående blandare med angiven mängd vatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas.

Applicering
Stänkputsen påföres på det putsade underlaget med lämplig maskinutrustning. Två skikt appliceras med minst 12 timmars mellanrum.

Efterbehandling
Den färdiga stänkputsen ska hållas fuktig i 3 dygn. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol under härdningstiden. Vid putsning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.