Rivputs KC Standardkulör 25 kg

Snabbfakta

Namn: Rivputs KC Standardkulör 25 kg
Art.nr: 5660725
Produktkategori: Ädelputs
Förpackningstyp: Småsäck
Finfo.nr: 3266436
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 400
Bredd primärförpackning (mm): 300
Höjd primärförpackning (mm): 120

Rivputs KC används vid ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader.

Förbehandling
Underlaget ska vara spikrivet eller våfflat för att säkerställa vidhäftningen. Vid 20 °C får inte rivputsen påföras förrän efter minst 7 dagar efter putsning. Vid kallare väderlek förlängs tiden mellan putsning och påförandet av rivputsen, t.ex. 10 °C 14 dagar, 5 °C 28 dagar. Ytan på underlaget ska vara ”vittorkad”. Underlaget skall förvattnas men vara yttorrt innan rivputsen appliceras. Fritt vatten får inte förekomma då det kan orsaka blankfläckar i rivputsen.

Blandning
Blandas maskinellt ca. 5 min i snabbgående blandare eller ca. 10 min i långsamtgående blandare med angiven mängd vatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas.

Applicering
Rivputsen påföres på det putsade underlaget med lämplig maskinutrustning eller för hand med slev. Därefter komprimeras ytan med t.ex. långskånska.
Innan rivputsen har hårdnat rivs ytan med en spikbräda.

Efterbehandling
Den färdiga Rivputsen ska hållas fuktig i 3 dygn. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol under härdningstiden. Vid putsning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.