Rivputs KC Specialkulör 25 kg

Snabbfakta

Kalk och cement, dolomit 0–3 mm. För ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader.

Namn: Rivputs KC Specialkulör 25 kg
Art.nr: 5660735
Produktkategori: Ädelputs
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo/Nobb.nr: 3266437
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 400
Bredd primärförpackning (mm): 300
Höjd primärförpackning (mm): 120

Rivputs KC används vid ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader.

Förbehandling:
Underlaget ska vara spikrivet eller våfflat för att säkerställa vidhäftningen. Vid 20 °C får inte rivputsen påföras förrän efter minst 7 dagar efter putsning. Vid kallare väderlek förlängs tiden mellan putsning och påförandet av rivputsen, till exempel 10 °C 14 dagar, 5 °C 28 dagar. Ytan på underlaget ska vara ”vittorkad”. Underlaget ska förvattnas men vara yttorrt innan rivputsen appliceras. Fritt vatten får inte förekomma då det kan orsaka blankfläckar i rivputsen.

Blandning:
Blandas maskinellt cirka 5 minuter i snabbgående blandare eller cirka 10 minuter i långsamtgående blandare med angiven mängd vatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas.

Applicering:
Rivputsen påförs på det putsade underlaget med lämplig maskinutrustning eller för hand med slev. Därefter komprimeras ytan med till exempel långskånska. Innan rivputsen har hårdnat rivs ytan med en spikbräda.

Efterbehandling:
Den färdiga Rivputsen ska hållas fuktig i 3 dygn. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol under härdningstiden. Vid putsning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.

Produkten har lagts till i inköpslistan