Härdstänkputs KC 0–1 FC100 25 kg

Snabbfakta

För ytbehandling på ny puts samt renovering av äldre fasader där hög vidhäftning erfordras.

Namn: Härdstänkputs KC 0–1 FC100 25 kg
Art.nr: 5660605
Produktkategori: Ädelputs
Förpackningstyp: 25 kg
Finfo.nr: 2805630
Vikt primärförpackning (kg): 25
Längd primärförpackning (mm): 400
Bredd primärförpackning (mm): 300
Höjd primärförpackning (mm): 120

Härdstänkputs KC används vid ytbehandling på ny puts samt vid renovering av äldre fasader där hög vidhäftning erfordras.

Förbehandling:
Underlaget ska vara spikrivet eller våfflat för att säkerställa vidhäftningen. Vid 20 °C får inte stänkputsen påföras förrän efter minst 7 dagar efter putsning. Vid kallare väderlek förlängs tiden mellan putsning och påförandet av stänkputsen, till exempel 10 °C 14 dagar, 5 °C 28 dagar. Ytan på underlaget ska vara ”vittorkad”. Underlaget ska förvattnas men vara yttorrt innan stänkputsen appliceras. Fritt vatten får inte förekomma då det kan orsaka blankfläckar i stänkputsen.

Blandning:
Blandas maskinellt cirka 5 minuter i snabbgående blandare eller cirka 10 minuter i långsamtgående blandare med angiven mängd vatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas.

Applicering:
Stänkputsen påförs på det putsade underlaget med lämplig maskinutrustning. Två skikt appliceras med minst 12 timmars mellanrum.

Efterbehandling:
Den färdiga stänkputsen ska hållas fuktig i 3 dygn. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol under härdningstiden. Vid putsning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas.

Produkten har lagts till i inköpslistan