Fasadfärg Silikonharts Specialkulör

Snabbfakta

Namn: Fasadfärg Silikonharts Specialkulör
Art.nr: 923031-2
Produktkategori: Ytputs
Förpackningstyp: -
Vikt primärförpackning (kg): 15
Längd primärförpackning (mm): 320
Bredd primärförpackning (mm): 320
Höjd primärförpackning (mm): 215

En unik självrengörande fasadfärg baserad på ny bindemedelsteknologi. Silikonharts i kombination med ny teknologi ger en vattenavvisande helmatt yta med mycket stor diffusionsöppenhet vilket ger torra fasader. För målning av Finjas fasadputssystem.

Före målning ska ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med Finja Djupgrund. Produkten kan spädas upp till 10 % med vatten vid mellan- och slutstrykning. Spädningsgrad bestäms efter provstrykning. Ska inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,021–0,026 inch
Spruttryck: 150–180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten