Fasadfärg Silikat FC100

Snabbfakta

Namn: Fasadfärg Silikat FC100
Art.nr: 923032
Produktkategori: Ytputs
Förpackningstyp: -
Vikt primärförpackning (kg): 15
Längd primärförpackning (mm): 320
Bredd primärförpackning (mm): 320
Höjd primärförpackning (mm): 215

En silikatfärg med kalivattenglas som bindemedel. Innehåller max 5 % organiska stabilisatorer som gör att färgen kan levereras bruksklar. Används för målning på ytor som är putsade med Finjas fasadputssystem.

Före målning ska ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor till exempel lagningar grundas med Finja Silikat Koncentrat spädd 2:1 med vatten. På svagt och jämnt sugande ytor av enhetlig karaktär, utan lagningar och olika beskaffenheter, kan man istället för en första behandling med Finja Silikat Koncentrat späda första färgskiktet med 10 % Finja Silikat Koncentrat. Första strykningen med Finja Fasadfärg Silikat späds med max 10 % Finja Silikat Koncentrerat medan andra strykningen påförs oförtunnad eller spädd med max 5 % Finja Silikat Koncentrat. Finja Fasadfärg Silikat motsvarar i sin sammansättning DIN 18 363, avsnitt 2.4.1. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,023–0,027 inch
Spruttryck: 150–180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Finja Silikat Koncentrat